Site icon อารมณ์เย็นดี

(บทความนี้ดีมาก) หากไม่พอใจใคร ขอให้คิดแบบนี้

1. เพียงแค่หยุดคิด ก็ดูสบายขึ้นเยอะ

อย่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบ มากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อมีคนมาทำให้เราไม่สบายใจ

อย่าแสดงออกกับพวกเขา ด้วยการโจมตีหรือ การพูดในเชิงลบ ลองหยุดคิดและหายใจเข้าลึกๆ

โดยการที่เราหยุดคิดหรือตัดสินเขาในแง่ลบ แล้วให้เวลากับตัวเองในการทบทวนว่าสิ่งที่เขาทำนั้นผิดจริงไหม

เขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆหรือเปล่า หรือแค่ในสถานการณ์ที่รู้สึกกดดันจึงทำให้เขาแสดงออกแบบนี้

โดยการหยุดคิดจะทำให้เรารู้สึกโกรธน้อยลง และจิตใจสงบมากขึ้น ซึ่งไม่ใช้แค่ตัวเราเท่านั้น

แต่ยังหมายถึงคนอื่นๆ ที่กำลังรู้สึกโกรธด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นต้องการเวลาและพื้นที่ส่วนตัวในการคิดทบทวน

2. เคารพในความแตกต่างของแต่ละคน

คนที่คิดแตกต่างจากเราไม่ได้เป็นคนที่ผิด ทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเป็นของตัวเอง

ดังนั้นเราจึงควรพยายามเรียนรู้ และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

โดยอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวบ้าง ในบางครั้

ง ซึ่งในชีวิตจริงนั้นเราจะต้องมีการติดต่อสื่อ ส า ร กับผู้อื่นตลอดเวลา

บางครั้งเราก็รู้สึกเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับบางคน แต่เราก็ต้องพึงนึกคิดไว้เสมอว่าเราจะเป็นกลาง

และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หรือในกรณีที่เรารู้สึกว่าคิดเห็นไม่ตรงกัน

ก็ควรพูดโต้ตอบอย่างสุภาพ ซึ่งก็จะทำให้ผู้ฟังไม่รู้สึกโกรธ

และงานนั้นก็สามารถดำเนินต่อไปได้เมื่อกำลังรู้สึกเหมือนกับว่า กำลังโกรธ

หรืออารมณ์เสีย ลองหายใจยาวๆ สูดหายใจลึกๆ จะช่วยลดความตึง เ ค รี ย ด

ลดการปะทะคารม และทำให้รู้สึกผ่อนคลายลดความกังวลลงไป

และเราควรที่จะหันมาสนใจเอาใจใส่กับผู้อื่น และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นในทางที่ดี ในทุกๆสถานการณ์

3. มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ยุคสมัย แห่งความวุ่นวายในปัจจุบัน ประชาชนเริ่มมีแนวโน้มที่มีความกังวล

ความกลัว ความ เ จ็ บ ป ว ด และการไขว้เขวต่อสิ่งต่างๆรอบตัว

และหากจะต้องมีการพูดคุย หรือปฏิสัมพันธ์กันบุคคลอื่น

ในสถานการณ์ที่ตึง เ ค รี ย ด ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความโกรธ ความไม่พอใจ

หรือขั้นปะทะกันได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงด้วยการเอาใจ เขามาใส่ใจเรา

เพราะในความเป็นจริงแล้วเราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนนั้นเจออะไรมาบ้างในชีวิต

ให้พื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเวลาคิดและไม่ไปกดดัน

รวมทั้งบอกกับตัวเองว่าอย่าไปคาดหวัง ตัดสิน หรือต้องการให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราต้องการ

4. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความเมตตากรุณา

ทุกๆ คน มักจะอารมณ์เสีย หรือขาดการควบคุมอารมณ์ของตัวเองในบางครั้ง

ซึ่งนั่นเป็นการเตือนตัวเองว่าทุกๆ คน ก็เหมือนกันตรงที่ก็เคยอารมณ์เสีย

ซึ่งหากต้องการที่จะให้การตัดสินใจนี้ง่ายขึ้นก็แค่เติมคำว่า “เหมือนกับฉันในบางครั้ง”

ในตอนท้ายของประโยค ยกตัวอย่างเช่น คนคนนั้นขี้บ่น เหมือนกับฉันในบางครั้ง

หรือเขาดูไม่มีความอดทนเลย เหมือนกับฉันในบางครั้ง เป็นต้น

5. อย่าไปนำคำพูด การกระทำต่างๆ หรือนิสัยของคนอื่นมาใส่ใจ

ซึ่งหากเราคิดมากเกี่ยวกับทุกๆ สิ่ง ที่เข้ามาในชีวิตของเรา ชีวิตของเราก็จะไม่มีความสุข

ซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยเพราะในบางครั้งเขาก็ทำเพื่อเราและบางครั้ง

เขาก็ทำเพื่อตัวเขาเอง ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมให้เขาคิดหรือทำในแบบที่เราต้องการได้

แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ความคิดของตัวเองได้ โดยการปล่อยมันไป

ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากที่สุด โดยการที่เราไม่เอาตัวเองไปยึดติดกับนิสัยหรือการกระทำของคนอื่น

6. เรียนรู้ที่จะไม่พูดตอบโต้

พยายามอย่าไป อยู่ในสถานการณ์ที่มีการโต้เถียงโดยไม่จำเป็น

เพียงเพราะแค่รู้สึกอยากจะพูด พยายามหายใจเข้า – ออกลึกๆ

เพราะในความเป็นจริงความเงียบของเรา ในช่วงเวลาที่โกรธนั้น

สามารถทำให้เราเป็นเหมือนผู้ชนะในการโต้เถียงครั้งนี้ได้เลย

เพราะว่าคนที่เราโต้เถียงด้วยนั้น มักจะทำให้เรารู้สึกถึงความเสียใจ

ก้าวร้าว และแสดงพฤติกรรมอย่างไม่เหมาะสม แต่ถ้าหากเราเงียบ

และไม่ตอบโต้ ก็จะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น

7. หากิจกรรมทำในยามเช้าให้เป็นกิจวัตรประจำวัน

ตื่นเช้าขึ้นมาอย่าเพิ่งรีบจับโทรศัพท์ หรือเช็กอีเมล เพราะว่าจะเป็นการ

ที่พาตัวเองไปสู่ความวุ่นวายตั้งแต่ตื่นนอน ซึ่งเป็นช่วงที่เรายังไม่สามารถจัดการอารมณ์ตัวเองดี

หากเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้เรา เ ค รี ย ด ก็อาจจะทำให้เรา เ ค รี ย ด ทั้งวัน

ลองให้ช่วงเวลาเช้ากับตัวเองในสถาน ที่ที่เงียบสงบ ก็จะพร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน

ยกตัวอย่าง สูตรหายใจลึกๆ ก่อน ที่จะลุกจากเตียง และลุกขึ้นยืดเส้นยืดสาย และทำสมาธิเป็นเวลา 10 นาที เป็นต้น

8. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองในการรับมือกับปัญหา

หากเราเผชิญ กับความ เ ค รี ย ด ผู้คนส่วนใหญ่มักแก้ปัญหาด้วยการเลือก

ทำในสิ่งที่ส่งผล ร้ า ย ต่อตัวเอง เช่น การ ดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ การ สู บ บุ ห รี่ เป็นต้น

แต่หากเราลองเปลี่ยนเป็นการไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ ชงชา

กาแฟและนั่งอยู่กับตัวเองเงียบๆ ฟังเพลงที่ชอบ

เขียนบันทึกประจำวันของตัวเอง หรือการพูดปัญหาของตัวเองกับเพื่อนสนิท

9. พยายามเตือนตัวเองให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ที่ตัวเองได้ทำ โดยนึกถึงเหตุการณ์ดีๆอย่างน้อยสามข้อที่ได้เจอ

หรือทำในแต่ละวัน เช่น วันนี้ได้หัวเราะแล้ว วันนี้ได้กลับบ้านเจอคนในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา

ได้ทาน อ า ห า ร เต็มอิ่ม เป็นต้น และถ้าหากมีโอกาสก็ควรที่จะ แ บ่ ง ปั น ความรู้สึกดีๆ ของเราให้กับผู้อื่นด้วย

โดยการคิดดี พูดจาไพเราะและการทำดีกับผู้อื่น เพราะว่าการมีความเมตตากรุณา

หรือการเป็นมิตรกับผู้อื่น นั้นจะทำให้เราและคนรอบข้างเรารู้สึกสบายใจและมีความสุข

ที่มา : s a n o o k

Exit mobile version