Home มุมชีวิต 9 เรื่องที่พ่อแม่ทำให้ลูก จนลูกไม่รู้จักโตเป็นผู้ใหญ่สักที

9 เรื่องที่พ่อแม่ทำให้ลูก จนลูกไม่รู้จักโตเป็นผู้ใหญ่สักที

ไม่ว่ายังก็ตามพ่อและแม่ คือคนที่รักคือคนที่หวังดีกับลูกเสมอแต่ในบางครั้งนั้น ความหวังดีของพ่อแม่ มันก็อาจย้อนกลับมาทำ ร้ า ยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้ และกว่าพ่อแม่จะรู้ตัวนั้น มันก็อาจสายเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 9 พฤติกร ร มเหล่านี้ ที่พ่อแม่ควรเลิกทำ เมื่ออย ากให้ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีอนาคต และเข้าใจโลกมากขึ้น

1. ซักเสื้อผ้าให้

พอลูกโตพอที่จะทำงานบ้านเองได้ แต่พ่อแม่ไม่เคยฝึกให้ลูกทำด้วยตัวเองแล้วการที่คุณแม่ซักเสื้อผ้าให้ อาจทำให้เด็ กเคยตัว เป็นคนไม่มีวินัยหรือความรับผิดชอบในตัวเอง เพราะงั้น ถ้าเด็ กอยู่ในวัยที่พอเรียนรู้ทำอะไรเองได้ แม่ก็ควรสอนลูก ถึงวิธีการใช้เครื่องซักผ้าไม่ก็การซักผ้าด้วยมือ เพื่อที่เขาจะได้ฝึกด้วยตัวเอง จะได้ทำเป็น

2. นำของที่ลูกลืม ไปให้ที่โรงเรียนลูก

การที่ลูกโทรมาบอกให้แม่นำเอาสิ่งของที่ลืม ไปให้ที่โรงเรียนโดยที่คุณก็ทำตาม และนั่นอาจทำให้ลูกๆ กลายเป็นเด็ กที่ไม่รอบคอบ เพราะงั้น

เมื่อลูกโทรมาให้พ่อแม่ทำแบบนั้น โดยที่ของชิ้นนั้น ไม่ได้มีความสำคัญแต่อย่างใดก็ควรบอกไป ปฏิเสธไปเพื่อให้ลูก รู้จักมีความรอบคอบกว่าเดิม

3. ปลุกลูก เมื่อต้องไปโรงเรียน

เป็นกิจวัตรประจำวันของแม่เลยก็ว่าได้ ที่ต้องทำทุกเช้า ซึ่งความจริงนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกลูกตั้งนาฬิกาปลุก จัดสรรเวลานอนให้เหมาะสม เพื่อให้เขาเรียนรู้ที่จะจัดการตัวเอง ไม่ใช่คอยให้พ่อแม่ปลุกอยู่ตลอด

4. ทำ อ า ห า ร เช้า อ า ห า ร กลางวันให้

แม่ๆ หลายคนอาจเป็นห่วงว่าลูก กลัวทานไม่อิ่มได้รับ ส า ร อ า ห า ร ไม่ครบงี้ฉะนั้น จึงต้องเตรียม อ า ห า ร ให้ลูกๆ ทุกวัน เมื่อคุณอย ากให้ลูกโตเป็นผู้ใหญ่ ดูแลตัวเองเป็น ก็ควรให้เขาทำ อ า ห า ร เอง หากเขาทำไม่เป็นคุณแม่อาจจะต้อง สอนลูกก่อน จากนั้นก็ให้เขาล องทำดู

5. ไปยุ่งกับการเรียน

การเป็นห่วงในเรื่องเรียนหรือความเป็นอยู่ของลูกที่โรงเรียน มันไม่ใช่เรื่องผิ ดแต่การที่พ่อแม่ไปบงการ ไปกำหนดเส้นทางการเรียน โดยไม่ให้เขามีสิ ทธิคิดตัดสินใจเอง นั่นแหละมันอาจจะทำให้ลูก ไม่โตเป็นผู้ใหญ่

6. ยอมให้ลูกๆ หยุดเรียน

เพราะเด็ กบางคนนั้น ก็อาจมีอาการป่ ว ยการเมื อง เพราะสาเหตุต่างๆ นาๆอาจจะเกิดจากวิชาเรียน การบ้านต่างๆ เพราะวิชาเรียน อาจง่ายไปทำให้เด็ กเกิดความเบื่ อ หรือ เรียนย ากจนเกินไป

ทำให้เด็ กเกิดความกดดัน ว่าไม่ฉลาดคนอื่นๆ เขา และสิ่งสำคัญนั้นที่พ่อแม่ควรทำ ต้องอย่าถามลูกว่า เพราะอะไรจึงไม่อย ากไปโรงเรียนเนื่องจากเด็ กมักไม่รู้คำตอบ พอเด็ กไม่รู้ว่า จะตอบยังไง ก็จะเป็นการ

ทำให้เด็ กรู้สึกเค รี ย ด ทั้งนี้พ่อแม่ผู้ควรบอกเด็ ก ว่าความกลั วไม่ช่วยอะไรจงเปิดใจให้กว้าง ในการรับฟังความรู้สึกของลูก บอกเขาให้เอาชนะความกลัวให้ได้

7. ไม่ให้ครูมา ว่ากล่าวตักเตือนลูก

หากลูกมาฟ้ อ งคุณว่าถูกครูว่ากล่าวตักเตือน และนั่นอาจทำให้คุณมีอาก ารหั วร้ อน พร้อมจะไปเคลียร์กับครูที่โรงเรียนได้ตลอดเวลาแต่เรื่องนี้นั้น เป็นสิ่งที่จะบอกว่า พ่อแม่ต้องใจเย็นๆ นะ เราอาจต้องสอบถามลูก

ถึงสาเหตุที่ครูทำอย่างนั้น และซึ่งถ้าลูกทำความผิดจริง การลงโท ษไม่ได้ร้ า ย แ ร งพ่อแม่ก็ไม่ต้องถึงขั้นไปคุยกับคุณครูก็ได้ จงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูที่ต้องอบรมสั่งสอน แต่สิ่งที่ควรทำคือ ให้พ่อแม่สอนลูกแทนว่าจะต้องทำตัวยังไง เพื่อไม่ให้โด นครูว่า หรือตีอีก

8. ทำการบ้านให้ลูก

สำหรับพ่อแม่คนใดที่ชอบทำการบ้านให้ลูก เช่นนี้ควรเลิกทำซะเพราะสิ่งที่คุณกำลังทำ มันจะทำให้ลูกไม่ได้ฝึกคิด ไม่ได้เรียนรู้อะไรซึ่งหากไม่อย ากให้ลูกเติบโต มาแบบไม่มีความรู้ ก็อย่าทำ ร้ า ยลูกโดยการทำให้เขาเป็นคนไม่มีความรู้เลย

9. ขี ดเส้นให้ลูกเดินตาม

กำหนด ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ให้ลูกเดินตามทางที่พ่อแม่ปูไว้และซึ่งนั่นอาจเป็นเรื่องดี ลูกจะได้มีวินัย แต่ในทุกๆ กฎที่พ่อแม่ตั้งไว้มันก็ควรให้ลูกรับรู้ด้วย ให้ลูกมีส่วนร่วมในการขีดเส้นชีวิตตัวเอง และต้องปล่อย

ให้ลูกได้เรียนรู้ที่ จะทำบางสิ่งด้วยตัวเอง การเลี้ยงลูกที่ถูกต้องจะต้องอย่าให้ลูกเปร า ะบาง เหมือนไข่ในหิน อย่าเลี้ยงลูกให้เห็นแก่ตัวให้เลี้ยงลูกโตไปตามวัย อย่าให้กินย ากอยู่ย าก โดยพ่อแม่ควรเริ่ม

ต้นสร้างนิสัยเด็ กด้วยการทำให้ตัวเอง เป็นแบบอย่างพร้อมกับฝึกให้เด็ กรับรู้ รู้จักรับผิดชอบด้วยตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็ กเรียนรู้รวมถึงฝึกฝน สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็ ก สามารถหาแนวทางการดำเนินชีวิตตามบทบาท ตามหน้าที่ของตนเองได้

ที่มา : k r u u p d a t e

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In มุมชีวิต

Check Also

6 วิถีคนเก่งจริง กล้าที่จะเดินเพียงลำพัง

1. เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลำพัง นี่สิคือวิถีของคนแกร่ง ห … …