Home ข้อคิด ฝึกให้เป็นคนใจกว้าง แล้วจะมีความสุขขึ้น

ฝึกให้เป็นคนใจกว้าง แล้วจะมีความสุขขึ้น

คนเราไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันเพื่อ “เอาชนะ” ในทุกเรื่องหรอก ถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปมักไร้ปลาคนที่ “ชัดเจน” และ “ตรงเกินไป” ในทุกเรื่อง มักไร้เพื่อน ทะเลาะกันในครอบครัว ต่อให้ชนะ “ความผูกพันก็หมดไป”

ทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ “ความรักก็จืดจางไป” ทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ “มิตรภาพก็สูญหายไป”ทะเลาะกันเพราะ “เหตุผล” ที่เสียหายคือ “ความสัมพันธ์” สีดำ ก็คือสีดำ สีขาว ก็คือสีขาว “ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์” เถอะ

วาง “อคติ” และ “ความยึดติด” ของตนลงเสีย คุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันทีเพราะมีหู ก็ต้องได้ยินทั้ง คำดี คำร้ า ย เพราะมีตา ก็ต้องได้เห็นทั้ง “ดี” และ “ร้ า ย”อย่ าเก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็น มาคิดให้รกใจเปล่า ๆ เรื่องดี ๆ ก็เก็บไว้ เรื่องร้ า ย ๆ ก็ปล่อยผ่าน

ใครดี ไม่ดี แค่รู้ก็พอ ได้ยินอะไรมา แค่ฟังก็พอ เรื่องบางเรื่อง แค่มองก็พอ ไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุกข์ใจ“คนใจกว้าง” คือคนที่มีความขัดแย้งในชีวิตน้อย หากเป็นเช่นนั้นแล้ว ย่อมมีความสุขมาก เป็นคนที่ผู้คนอย ากคบหา

ชีวิตจึงรื่นรมย์ด้วยเสียงหัวเราะของมิตรสหาย เป็นคนที่มีความสมานฉันท์กับผู้คน จึงสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากทั่ว ส า ร ทิศ แล้วจะฝึกตนอย่ างไรให้ใจกว้าง

1. ไม่ติดใจในเรื่องเล็กน้อย จบได้ก็จบไป

2. ลดตัวตนลง ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง “ความถูกต้อง”

3. เชื่อว่า “ความอดทนอดกลั้น” ไม่ใช่ “ความอ่อนแอ”

4. ต่อว่าคนอื่นให้น้อยลง

5. ไม่ร่ำร้องให้ผู้อื่น ทำตามความต้องการของเราตลอดเวลา

6. อ่อนน้อมถ่อมตน คือคุณสมบัติของคนใจกว้าง

7. ไม่ใช้อารมณ์ ชั่ ว วูบตัดสินเรื่องต่าง ๆ

8. อย่ าเรียกร้องความสมบูรณ์แบบ

9. อย ากใจกว้างต้องรู้จักลืม

10. การลืมเรื่องรก ส ม อ ง เล็ก ๆ น้อย ๆ คือ “การให้อภัย” ให้อภัยคนอื่น ก็คือให้อภัยตนเองด้วย

11. เมื่อผู้อื่นทำผิด ลองแทนตัวเองเป็นเขา ลองคิดว่า “ถ้าเป็นเรา” เราต้องการอะไรหลังทำพลาด

12. เปิดโอกาสให้คนผิดปรับปรุงตัว แก้ไขสิ่งที่พลาด

13. ใจกว้างย่อมไม่ผูกใจ เ จ็ บ เป็นเรื่องราวใหญ่โต

14. อยู่กับผู้อื่น เบิกตาให้กว้าง ไม่มองหาแต่จุดด้อย

15. ไม่กล่าวตำหนิข้อผิดพลาดของคนอื่นอยู่ร่ำไป

16. ลดความมักมากและฟุ้งเฟ้อ นี่คือที่มาของ “ความอิจฉา”

17. ส่งเสริมเวลาผู้อื่นทำดี

18. มีความสุขกับความสำเร็จของผู้อื่น

19. อภัยได้ ลดความระแวงสงสัยได้ ชีวิตก็สงบ

20. เมื่อไม่เห็นด้วย เพียงสงบนิ่งอาจจะพอแล้ว

ที่มา : chit-in

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 วิถีคนเก่งจริง กล้าที่จะเดินเพียงลำพัง

1. เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลำพัง นี่สิคือวิถีของคนแกร่ง ห … …