Home ข้อคิด 8 ข้อ ใช้สังเกตว่าใครกำลังอิจฉาคุณ

8 ข้อ ใช้สังเกตว่าใครกำลังอิจฉาคุณ

1.เป็นที่ปรึกษา ได้แ ย่มาก

เพราะพวกเขาจะพย าย ามหา วิธีให้คำแนะนำที่อา จทำร้ ายจิตใจคุณเขาอาจจะหว่านล้ อมให้คุณ เชื่อว่าวิธีของพวกเขา ดีที่สุดแล้ว แต่สุดท้ายนั้น

คุณจะเดื อดร้อนมากกว่าเดิมซะอีก ทั้งนี้การรับมือกับคน ขิ้ อิ จฉ านั้น ไม่ง่ายเลยอันที่จริงนั้นเขามีความมั่นใจต่ำ และการหงุดหงิดใส่พวกเขาก็ไม่ทำ ให้อะไรๆ ดีขึ้นด้วย

เพราะงั้นแล้วคุณควรเป็นตัวของตัวเองให้มาก เผชิญหน้ากับพวกเขาเท่าที่จำเป็นและพย าย ามช่วยพวกเขา ให้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ได้ด้วยตัวเอง

2.หาเรื่องแข่งขันอยู่เสมอ

เพราะต้องการเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ มากกว่าใคร เลยอย ากพิสูจน์ความเหนือกว่า

3.ดูถู ก ความสำเร็จคุณ

เพราะพวกเขามักจะสบประม าทความสำเร็จ ของคุณโดยไม่สนว่า คุณต้องใช้ความพย าย ามแค่ไหน พวกเขาอาจถึงขั้นทำตัวเสียม ารย าท แต่ถึงกระนั้นคุณก็ไม่ควรใส่ใจเพราะจะยิ่งทำให้พวกเขา ได้ใจ ฉะนั้น จงถ่อมตัวมุ่งมั่น กับความสำเร็จตัวเองดีกว่า

4.พวกเขาไม่ชอบหน้าคุณ

เกลี ย ดอย่ างไร้เหตุผล เพราะพวกเขาใฝ่ฝันว่าอย ากจะเป็นเหมือนคุณและแม้ว่าจะทำความดีใดๆ ก็ไม่สามารถลดทอนความเ กลี ยดของคนเหล่านี้ได้

พวกเขาพย าย ามทำ ล า ย ความสัมพันธ์ ของคุณกับคนอื่น โดยเฉพาะคนที่สนิทกับคุณเพื่อทำให้คุณรู้สึกเคว้ง เปล่าเปลี่ยว และเมื่อไหร่ที่ใครต่อใครรู้สึกยินดีกับคุณ คนเหล่านี้ก็จะสวมหน้าก า ก ยินดีกับคุณด้วยเช่นกัน

5.เขาจะ นินทาคุณ

คอยแต่จะหาเรื่อง นิ น ท า คุณได้ทุกที่ ทุกเวลา มากไปกว่านั้นอาจจะป้ ายสีคุณอีกด้วยทางที่ดี คุณควรเผชิญหน้ากับเขาตรงๆ กันไปเลย และพูดคุยกันอย่ างจริงจังเกี่ยวกับพฤติกร รมของเขา บางครั้งพวกเขาอาจยอมเปลี่ยนพฤติก ร รมก็ได้ แต่ถ้าไม่ ก็ต่างคนต่างอยู่

6.มักจะเลียนแบบ

พวกเขาอาจจะเลียนแบบ พฤติกร รมแนวการแต่งตัวหรือแนวคิดของคุณ แต่ทั้งนี้ คุณไม่ควรโกรธ แต่ว่าควรให้กำลังใจพวกเขาหน่อยว่าต้องทำทุก อย่ างด้วยตัวเอง รวมถึงแสดงให้พวกเขารู้ว่าการเป็นตัวของตัวเอง นี่แหละทัรคือสิ่งที่ดี และมหัศจรรย์มากแล้ว

7.คอยแต่วิ จ า ร ณ์คนอื่นไปทั่ว

เขาจะมองคุณว่าเป็นคนที่มีข้อบ กพร่ องมากมาย แต่แค่โชคดี ฉะนั้นแล้วพวกเขาถึงรู้สึกว่า ต้องทำให้คุณรู้ตัว แม้คุณจะทำทุกอย่ างเพอร์เฟกต์และสุดท้ายพวกเขาก็จะจับ ผิ ด คุณให้ได้เสมอ

8.ดีใจ ถ้าเมื่อไหร่คุณล้ ม เห ลว

เพราะเขาไม่สามารถยินดีกับความ สำเร็จของคุณได้ แต่จะดีใจกับความล้ มเ ห ลวแทนถ้าคุณพลาด พวกเขาก็รอซ้ำ พวกเขาจะไม่อยู่ เคียงข้างคุณในย ามที่คุณมีความสุขหรอกพวกเขาจะทำเป็นเฉยๆ เนื่องจากไม่สามารถ ยินดีกับความสุขของคุณได้

ที่มา :  lamunlamai

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 วิถีคนเก่งจริง กล้าที่จะเดินเพียงลำพัง

1. เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลำพัง นี่สิคือวิถีของคนแกร่ง ห … …