Home ข้อคิด ที่สุดของชีวิต คือ การเป็นคนธรรมดาๆ ที่มีความสุข

ที่สุดของชีวิต คือ การเป็นคนธรรมดาๆ ที่มีความสุข

1.ท่ามกลางกระแสโต้ เถียงร้อนแรงแห่งโลกโ ซเชี่ ย ล คนที่สบายใจที่สุดคือคนที่อ่ า นแล้ว ไม่แสดงความเห็นเพิ่ม ความขัดแย้งใด ๆ เลย

2.ท่ามกลางกระแสกลุ้มใจ กับการหาเงิ นเพื่อใช้หนี้ก้อนโตให้เร็วที่สุดคนที่ปลดหนี้ได้ก่อนใคร ๆ คือคนที่หยุดสร้างหนี้ใหม่ ขึ้นอีกต่างหาก

3.ท่ามกลางกระแส พัฒนาโครงข่ายสื่อ ส า ร ให้รวดเร็ว ระดับ 5G คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือ คนที่ค่อย ๆ เลือกรับข่าว ส า ร ที่เป็นประโยชน์ และไม่ขาดการติดต่อ กับครอบครัวเมื่อมีเหตุจำเป็น หาใช่คนที่จมไป กับกองขยะ ข้อมูลปฏิกูล ข่าว ส า ร

4.ท่ามกลางคำคมข้อคิด ที่สรรหามาแ ช ร์ กันจนนับ ไม่หวาดไหวบนโลกโ ซเชี่ ย ล คนที่ดำรงตนให้เป็นสุขอยู่ได้คือ คนที่เก็บคำคมข้อคิด บางอย่ างที่ เคยผ่านมา แล้วนำไม่กี่ข้อมาปรับใช้เข้ากับตัวเองมิใช่ คนที่แสวงหาคำคม ข้อคิดใหม่ ๆ ที่ผ่านตาเข้ามาทุกวัน

5.ท่ามกลางการวิพากษ์ วิจารณ์ มากมาย ถึงข้อดีข้อเสีย ในตัวตนของเราคนที่ยืนยิ้มเชิดหน้าในสิ่งที่ถูกต้องแห่งตัวตน อยู่ได้ คือ คนที่ไม่สนใจกับเสียงวิจารณ์ที่ไม่รู้จริงมิใช่ คนที่พย าย าม อธิบายให้ทุกคนเข้าใจ อย่ างเหน็ดเหนื่อย

6.ท่ามกลางกระแสการแข่งขันเล่าเรียนสะสมปริญญา เพื่อแสวงหาความก้าวหน้าทางการงานและอยู่ดีกินดีคนที่เอาตัวรอดกับ ภาวะเศรษฐกิจ ขาลงได้ดี ส่วนหนึ่งคือ คนที่มีปฏิภาณไหวพริ บรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเข้าใจในโลกธรรมและยอมรับ ทุกความเปลี่ยนแปลง อย่ างรู้เท่าทัน มากกว่า

7.เสื้อสว ยที่ติดยศถาบรรดาศักดิ์ สูงสุด ย่อมติดภาระหน้าที่รับผิดชอบ จนหมดอิส รภ า พ แห่งการใช้ชีวิตคนที่ยิ้มกว้างอย่ างมีความสุขที่สุดหลายคน จึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆที่ปราศ จากตำแหน่งหรือหัวโขน หรือบาง คนยิ่งมีความสุขกว่าใคร ๆ แม้ถอดเสื้ออยู่ก็มาก

8.ทุกข์ที่สาหัส ในหมวดของความย ากจน ก็คือ ทุกข์เพราะไม่เท่าหลายคนผ่านทุกข์เพราะไม่มีมาได้ด้วยความขยันแถมผ่านด่านทุกข์ที่ไม่พอมาด้วยอดออม แต่ต้องมาติดกับดักเพราะเอาตัวเองไป

เปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีมากกว่าหยุดเปรียบเทียบชีวิตหลุด บ่วงทุกข์ อย่ างมหัศจรรย์

9.คนปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น คือคนที่เข้าใจ ว่าต้องรู้เท่าทันจิต ที่กำลังปรุงแต่งมิใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้งซ่าน เพราะทันทีที่รู้ทัน ความรู้เท่าทันจะหยุดสภาวะทุกข์ โลภโกรธหลงได้ ทันทีนั่นเอง

ที่มา : นุ ส น ธิ์ บุ ค ส์

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 วิถีคนเก่งจริง กล้าที่จะเดินเพียงลำพัง

1. เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลำพัง นี่สิคือวิถีของคนแกร่ง ห … …