Site icon อารมณ์เย็นดี

ยิ่งอายุมากขึ้น คิดแค่นี้ก็พอ ชีวิตจะได้มีความสุข

1. หยุดจับผิดคนอื่น แล้วหันมาใส่ใจตัวเอง

เลิกมองคนอื่นด้วยอคติ โดยการเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐาน หรือศูนย์กลางของจักรวาลเพราะทุกคนย่อมมีมุมมองความคิดที่แตกต่างกัน เอาเวลามาหาข้อเสียและจุดบกพร่อง

ของตัวเอง เพื่อพัฒนาและแก้ไข และดึงศักยภาพในตัวเองออกมาให้มากๆ แล้วทุกอย่างในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

2. ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ จะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง

เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไปจะดีหรือไม่อย่างไรทุกอย่างล้วนมีโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

3. ต้องยิ้มง่าย

ลองหาสิ่งเล็กๆ ทำ หรือทำให้สิ่งที่ตัวเองชื่นชอบดูสิ เพราะเวลาที่เราได้ปลดปล่อยความสุขออกมา สละเวลาในแต่ละวันเพื่อสิ่งบันเทิงเล็กๆ น้อยๆ เช่น อ่ า น ห นั ง สื อ ก า ร์ ตู นดูหนัง ฟังเพลง วาดรูป ฯลฯ ทำให้เรายิ้มและอารมณ์ดีมากขึ้น

4. ผูกมิตรกับคนคิดบวก

เมื่อเราอยู่ท่ามกลางคนที่มีทัศนคติที่ดี เราจะค่อยๆ ซึมซับ พ ลั ง ง า น ด้านบวกขึ้นเรื่อยๆทำให้ความคิด การกระทำ หรือคำพูดเปลี่ยนไปในทางที่ดี ความรู้สึกที่ดี จะนำมาซึ่ง

ความคิดดีๆ ส่งผลดีกับชีวิตของเราเอง ที่สำคัญคนคิดบวกย่อมมี พ ลั ง ง า น ชีวิต และความกระตือรือร้นมากกว่าคนอมทุกข์ที่ขาดแรงใจในการดำรงชีวิตอย่างมาก

5. รู้จักคุยกับตัวเอง

ในแต่ละวันต่างเจอเรื่องราวมามากมาย มีความรู้สึกนึกคิดไปต่างๆ นานา ดังนั้นลองคุยกับตัวเอง ทำการเปลี่ยนมุมมองความคิดลบเหล่านั้นใหม่ บอกตัวเองให้เชื่อมั่นว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิม ให้กำลังใจตัวเอง และความมั่นใจจะเพิ่มเป็น พ ลั ง

6. จดจำเรื่องดีๆ

การจดจำเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในสิ่งที่ดีๆ แม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวัน ก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้ ดังนั้น ลองจดเรื่องราวดีดีๆ ที่เกิดขึ้น เวลาเจอความทุกข์แล้วย้อนไป อ่ า น เ รื่ อ ง ร า ว ดี ๆ จะช่วยบรรเทาได้ดีเลยทีเดียว

7. อย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

ความกลัวและความกังกลมักเป็นอุปสรรคให้เรามองโลกในแง่ดีไม่ได้ ดังนั้นอ ย่ า วิ ต ก กั ง ว ล กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลย

หรือไม่นึกถึงอนาคต แต่ควรใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนและรอบคอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีเข้าไว้

8. รู้จักปล่อยวาง

เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะความทุกข์หรือปัญหา จะทำให้เราเป็นคนมองโลกใน แ ง่ ร้ า ย ลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่องที่เอามาคิดแต่ไม่เกิดประโยชน์ดีกว่า เพื่อให้ชีวิตก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีความสุข

9. รอบคอบให้มากๆ

การสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ให้กับตัวเองด้วยการลองทำสิ่งใหม่ๆกล้าลงมือทำแบบเด็กๆ ที่กำลังสนุกสนานกับการเล่นบางอย่าง ตื่นเต้นกับสิ่งที่ทำ

แต่ต้องตั้งใจทำให้สุดความสามารถ มองทุกอย่างให้รอบคอบ มองภาพรวมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โอกาสที่เราจะพลาดมันมีน้อยมากจริงๆ

ที่มา : seminardd

Exit mobile version