Home ข้อคิด 10 นิสัยผู้หญิงที่เป็นเสาหลักของครอบครัว

10 นิสัยผู้หญิงที่เป็นเสาหลักของครอบครัว

ผู้หญิงน้อยคนนักจะมี 10 นิสัยนี้ เป็นเสาหลัก ของครอบครัวได้ จะมีนิสัยแบบไหนบ้างนั้นไปดูพร้อมๆ กัน

1. มีความกตัญญูรู้คุณเธอจะไม่ลืมบุญคุณคนเลย และเธอจะตอบแทน คนที่มีพระคุณกับเธอเสมอๆ

2. เธอไม่รู้สึกแพ้กับอะไรทั้งนั้นถึงบ้างครั้งจะดูด้อยกว่า ใครๆ เขา และเธอไม่คิดดูถูกใครหรือดูถูกตัวเอง แม้เธอจะเก่งกว่าก็ตาม

3. เธอรู้จักตัวเองพวกเธอจะไม่ต ามกระแสใดๆ เพราะว่าเธอรู้ว่าเป้าหมาย ในชีวิตนั้น แท้จริงคืออะไร

4. เธอรู้ว่าเธอชนะใจตัวเองอยู่เป็นคู่ก็มีความสุข อยู่คนเดียว ก็มีความสุขเช่นกัน เธอจะเป็นคนกำหนดเองว่า ชีวิตจะมีความสุขอย่างไรได้บ้าง

5. เธอไม่โลกสวยแต่เธอก็ไม่มองโลกในแง่ร้ า ยหรอ กนะ เธอจะมองโลกตามความเป็นจริง มีอคติที่น้อยกว่าผู้หญิงทั่วไปนั่นเอง

6. เธอมีความสวยในแบบของเธอเธอไม่คิดว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวย เพราะเธอมีความสุข กับความสวยของเธอต่างหาก

7. เธอคิดพึ่งพาตัวเองเพราะเธอรู้ ว่าที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือตัวเองไง เธอจะควบคุมชีวิตด้วยมือของตัวเอง

8. เธอจะรู้จักให้อภั ยเสมออภั ยทาน เป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงๆ เท่านั้น ถึงจะทำได้

9. เธอไม่ยึดติดกับอดีตและเธอจะเรียนรู้จากอดีต เธอไม่เพ้อฝันแต่เธอวางแผนเพื่ออนาคต เธอจะมีสติกับปัจจุบันเสมอและเธอจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

10. เธอมีความมั่นใจจากข้างในเธอจะไม่ก้าวร้าวกับใครๆ และเธอจะพูด อย่างนอบน้อม ด้วยความมั่นใจที่มี

ที่มา :  f w l i n e

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 วิถีคนเก่งจริง กล้าที่จะเดินเพียงลำพัง

1. เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลำพัง นี่สิคือวิถีของคนแกร่ง ห … …