Home ข้อคิด นิสัย“คนอวดฉลาด” คนรอบข้างเบื่อหน่าย

นิสัย“คนอวดฉลาด” คนรอบข้างเบื่อหน่าย

1 แสดงอาการโมโหก้าวร้าวเพื่อกลบเกลื่อน

เวลาที่รู้สึกว่าอะไรไ ม่เป็นไปอย่ างที่คิด อาจเพราะกลัวเสียหน้า

กลัวดูไ ม่ฉลาด พวกเขาจะแสดงอาการโมโหและก้าวร้าวเพื่อเป็นการกลบเกลื่อน

ซึ่งจากการศึกษาเรื่องพฤติก ร ร มก้าวร้าวกับระดับไอคิวพบว่ามีความสัมพันธ์กัน

โดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อยจะมีพฤติก ร ร มที่ก้าวร้าวมากกว่า

2 พวกชอบโยนความผิดของตัวเองให้คนอื่น

คนเหล่านี้ไ ม่ชอบรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำ และมักโยนความผิดให้ผู้อื่น

ซึ่งผลการศึกษาด้าน ป ร ะ ส า ท วิทย าพบว่า เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

ส ม อ ง ของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย าที่ต่างออกไป เพราะพวกเขารู้ว่าความผิดพลาดทุกอย่ าง

จะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้เพื่อไ ม่ทำผิดซ้ำสอง

แต่คนที่ไ ม่ฉลาดนั้น จะมักโยนความผิดให้คนอื่น และไ ม่ได้เรียนรู้อะไรจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

หนำซ้ำยังทำผิดเรื่องเดิมๆ ได้เรื่อยๆ และโยนความผิดให้คนอื่นอยู่เสมอ

3 มักจะคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกทุกเรื่อง

ในสถานการณ์ที่มีความขั ดแ ย้ง คนเหล่านี้จะเถีย งอย่ างหนักเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ช นะ

และแทบจะไ ม่สนเลยว่า ในวงสนทนานั้น จะมีคนที่ฉล าดกว่าตัวเองอยู่ด้วยหรือไ ม่

4 ไ ม่ยอมเปิดรับฟังความรู้ใหม่ๆ

แบบนี้ใครจะแนะนำอะไรก็ต้องลำบา กใ จหน่อยนะ เพราะคนเหล่านี้มักจะฟังแค่ความคิดของตัวเอง

ขณะที่คนฉ ลาดจะเข้าใ จ และพร้อมยอมรับฟังพิจารณาเรื่องทั้งหมด ก่อนจะตั ดสินใ จหรือพูดอะไรออกไป

5 คนโ ง่มักเห็นแ ก่ตัว

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มีแนวโน้มที่จะเข้าใ จ เห็นอ กเห็นใ จผู้อื่น

และหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใครโดยไ ม่หวังผลตอบแทน ต่า งจากคนที่มีความฉลา ดทางอารมณ์ต่ำ

แทบมองไ ม่เห็นหัวคนอื่นเลย อีกทั้งยังมองด้วยว่าการทำอะไรให้ใครโดยไ ม่ได้อะไรกลับคืนมาถือเป็นเรื่องแปล ก

6 คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น

พวกที่ชอบวิจา รณ์หรือติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า เพราะพวกเขาเชื่ อว่าตัวเองเหนือกว่า

และมักเป็นพวกชอบตั ดสินคนอื่นไปก่อน โดยมีความลำเอียง (ที่เข้าข้างตนเอง) เป็นที่ตั้ง

หรืออีกมุมหนึ่งคือ คิดว่าการกดคนอื่นให้ต่ำลง เป็นการทำให้ตัวเองดูสูงขึ้น

ที่มา : t o n k i t 3 6 0

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 วิถีคนเก่งจริง กล้าที่จะเดินเพียงลำพัง

1. เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลำพัง นี่สิคือวิถีของคนแกร่ง ห … …