Home ข้อคิด 5 ข้อที่แตกต่าง คนฉลาด กับ คนโง่

5 ข้อที่แตกต่าง คนฉลาด กับ คนโง่

ในสังคมทุกวันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งบางคนก็เข้าข่าย

ไม่มีใครอย ากคบหาด้วย และบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเองว่านิสัยส่วนตัวทำให้คนรอบข้างต้องเบื่อหน่าย

ในจำนวนนี้ มีอยู่จำพวกหนึ่งที่ถูกเรียกว่า เป็น “คนโ ง่ชอบอวดฉลาด”

ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า “คนโ ง่” มักมีนิสัยที่แตกต่างจาก “คนฉลาด” อยู่ 5 อย่างด้วยกัน

1. คนโ ง่ชอบโยนความผิดของตัวเองให้คนอื่น

คนโ ง่ไม่ชอบรับผิด ในสิ่งที่ตัวเองทำ และมักโยนความผิดให้ผู้อื่น

ซึ่งผลการศึกษาด้านประส าทวิทย า โดย เจสั น เ อ ส. โมเซอร์ จากมหาวิทย าลัยมิชิแกน สเตท

พบว่า ส มอง ของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย าที่ต่างออกไปเมื่อมีความผิดพลาด

เกิดขึ้น เพราะพวกเขารู้ว่าความผิดพลาดทุกอย่าง จะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้เพื่อไม่ทำผิดซ้ำสอง

2. คนโ ง่มักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอ

ในสถานการณ์ที่มีความขัด แ ย้ ง คนโ ง่จะเถียงอย่างเอาเป็นเอา ต า ย

เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะและแทบจะไม่สนเลยว่าในวงสนทนา นั้นมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ด้วยหรือไม่

ขณะที่คนฉลาดจะเข้าใจและพร้อมยอมรับ ในความคิดเห็นที่ต่างไปจากตัวเอง

ซึ่งนักจิตวิทย าชื่อดัง เ ด วิ ด ดั น นิ่ ง เผยว่า คนฉลาดจะตั้งใจฟังและพิจารณาเรื่องทั้งหมด

ก่อนจะตัดสินใจหรือพูดอะไรออกไป

3. คนโ ง่จะแสดงอาการโมโหและก้าวร้ าว เพื่อกลบเกลื่อน

เวลาที่คนโ ง่ รู้สึกว่าอะไร ไม่เป็นไปอย่างที่คิด หรือเริ่มจะคุมสถานการณ์ไม่ได้

พวกเขาจะแสดงอาการโมโหและก้าวร้ าว เพื่อเป็นการกลบเกลื่อน

ซึ่งจากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมก้าวร้ าว กับระดับไอคิว โดยนัก วิ จั ย จากมหาวิทย าลัยมิชิแกน

ที่ใช้เวลานานถึง 22 ปี พบว่ามีความสัมพันธ์กัน

โดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อย จะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้ าวมากกว่า

4. คนโ ง่จะไม่สนความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่น

จากผลการศึกษาคนอเมริกัน หลายพันคน โดย รั ส เ ซ ล เ จ ม ส์

แห่งมหาวิทย าลัยเท็กซั ส เทค พบว่า คนที่มีไอคิวสูงมีแนวโน้มที่จะเข้าใจ

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใคร

โดยไม่หวังผลตอบแทน ต่างจากคนโ ง่ ที่แทบจินตนาการไม่ออกว่าคนอื่น

จะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้อย่างไร อีกทั้งยังมองด้วยว่า

การทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้อะไร กลับคืนมาถือเป็นเรื่องแปลก

5. คนโ ง่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น

คนโ ง่มีแนวโน้มที่จะชอบวิจ ารณ์ หรือติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า

เพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่า และมักเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่น ไปก่อนโดยมีความลำเอียงเป็นที่ตั้ง

หากในชีวิตเราต้องเจอ คนจำพวกนี้ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ให้นึกเสียว่า

เป็นนิสัยของคนโ ง่ ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกัน เผื่อจะช่วยให้เข้าใจและรู้สึกเห็นใจ คนเหล่านี้ได้มากขึ้น

ที่มา : t o n k i t 3 6 0

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 วิถีคนเก่งจริง กล้าที่จะเดินเพียงลำพัง

1. เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลำพัง นี่สิคือวิถีของคนแกร่ง ห … …