Home ข้อคิด เมื่อเป็นทุกข์ ขอคิดให้ได้แบบนี้ แล้วชีวิตมีความสุข

เมื่อเป็นทุกข์ ขอคิดให้ได้แบบนี้ แล้วชีวิตมีความสุข

เจอความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่า มันคือวิธีที่ ธรรมชาติกำลังสร้างภู มิคุ้ มกันให้กับเราเจอนายจอมละเมียด ให้บอกตัวเองว่า มันคือการฝึกให้เป็นคนสมบูรณ์แบบอยู่เจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า มันคือ โอกาสสู่ความเป็นมืออาชีพ

เจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่ามันคือ แบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในชีวิตเจอคำตำหนิ ให้บอกตัวเองว่า มันคือ การชี้ขุมทรั พย์มหาสมบัติเจอคนกลิ้งกะล่อน บอกกับตัวเองว่า นี่เป็นอุทาห รณ์ของชีวิต ที่ไม่น่าทำตาม

เจอคน เ ล วให้บอกกับตัวเองว่า มันคือตัวอย่ างชีวิตที่ไม่พึ งประส งค์เจออุบั ติเห ตุ จงบอกกับตัวเองว่า มันคือคำเตื อนว่าจง อย่ าประม าทเจอคนที่ใช่ แต่เขามีคู่แล้ว จงบอกตัวเองว่า มันคือ ประจักษ์พย านว่า ไม่มีใครได้อะไรดั่งใจหวังทุกอย่าง

เจอคำนินทา ให้บอกกับตัวเองว่ามันคือ การสะท้อน ว่าเรายังคงเป็นคนที่มีความหมายอยู่เจอปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเอง ว่ามันคือบทเรียนที่สร้างปัญญาให้เราเจอความป่ ว ยไ ข้ บอกตัวเองว่า มันคือ การเตื อนให้เห็นคุณค่าของสุ ข ภ า พ

เจอความพลั ดพร าก ให้บอกกับตัวเองว่ามันคือบทเรียน ของการยืนหยัดด้วยตัวเองเจอลูกหัวดื้อให้บอกตัวเอง ว่ามันคือ โอกาสทอง ของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่เจอความจน บอกตัวเองว่า มันคือวิธีที่ธรรมชาติ เปิดโอกาสให้เราได้ต่ อ สู้ ชีวิต

เจอแฟนทิ้ง ให้บอกกับตัวเองว่า มันคือ ความเป็นอนิจจัง ที่ทุกชีวิตมีโอกาสพบเจอเสมอเจอภาวะหลุดจากอำน าจ ให้บอกกับตัวเองว่า มันคือ ความอนัตตา ของชีวิตและทุกสรรพสิ่งเจอศั ตรูคอยกลั่ นแกล้ง บอกกับตัวเองว่า มันคือบททดสอบว่า ม ารไม่มี บารมีไม่เกิดเจอวิ ก ฤ ต บอกกับตัวเองว่า คือบทพิสูจน์ สัจธรรม เพราะในวิกฤ ต ย่อมมีโอกาสเสมอ

เจอความ ต ๅ ย ให้บอกกับตัวเองว่า มันคือ ฉ ากสุดท้าย ที่จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเพราะในชีวิตคนเรา ต้องพบเจอเรื่องดี ไม่ดีบ้ าง ปนกันไป อยู่ที่ตัวเราว่า เมื่อไหร่จะก้าวผ่านมันไปได้ และวันนี้จะพามาดู คำคมเพิ่มพลังชีวิต ให้มีกำลังใจ ที่จะทำอะไรต่อไปได้มากขึ้น

มันไม่ใช่แค่ให้ความหวังหรือเติมกำลังใจเท่านั้น เราพร้อมที่จะเดินหน้าไปพบกับ วันใหม่ที่สดใสและสวยงามมาก ความสำเร็จของแต่ละคน มันไม่ได้เกิดขึ้น ในรูปแบบเดียวกันเสมอไปหรอกนะเพราะบางบทเรียน มันก็ไม่จำเป็นต้องเสียอะไร แค่เราดูตัวอย่ าง จากคนอื่นเอาก็ได้ เพราะความลำบากที่เกิน

ทนมันจะหลอมคนให้ทน เมื่อไหร่ที่ท้อแท้ขอแค่สู้ชีวิตด้วยสติปัญญา ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุด แต่ให้ยืนในที่ที่ ทำให้เรามีความสุขก็พอ ถ้าเรามีความหวัง จะทำให้เรามีกำลังใจในการสู้ชีวิตเสมอ หากเราอดทนมากพอ เราจะมีวันได้เห็นท้องฟ้าสดใส หลังม รสุ มของชีวิตผ่านไป

สิ่งที่ต้องพ กติดตัวไว้คือปัญญา สิ่งต้องคิดแก้ปัญหาคือตัวเอง เราไม่ได้มีหน้าที่ อธิบายความฝันให้ผู้ใดฟัง แต่เรามีหน้าที่ทำความฝันของเราให้เป็นจริงเสมอ จงมองไปข้างหลังอย่ างมีบทเรียนจงมอง ปัญหา ให้เป็นการฝึกปัญญา แล้ว ชีวิตจะอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงกำลังใจเรา

หาได้จากคนรอบข้าง แต่ “ความเข้มแข็ง” ต้องสร้างมันขึ้นมาเอง และหลายคนอาจเห็นเราล้มเหลวแต่บอกเลยว่า จะไม่มีวันที่เห็นเราล้มเลิกแน่นอน ทุกคนก็มีวันแ ย่ๆ เหมือนกัน ฉะนั้นแล้วอดทนไว้เพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ชีวิตมีขึ้นก็มีลง เวลาขึ้นอย่ าหลงเวลาลงอย่ าท้อ

และครั้งนี้ก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราจะรู้สึก“แ ย่” แต่ขออย่างเดียวคืออย่ าท้อแท้ เพราะคงไม่มีใครที่จะแพ้ได้ทุกวันหรอก ไม่มีใครทำให้เราแพ้ได้หากหัวใจเราไม่ยอมแพ้ ฉะนั้น อย่ าทิ้งความฝันแค่เพราะรู้สึกว่ามันไกล หากไม่ลองเดินก่อน แล้วจะรู้ได้ยังไง

ว่าไกล จงก้าวเดินไปข้างหน้าอย่ างเข้มแข็ง สิ่งที่ดีคนที่ดียังรอเรา มันไม่มีคำว่าสายไปถ้าตราบใด ที่เรายังไม่หมดหวัง จงสู้ต่อไปนะ เราทุกคนต้องผ่านมันได้แน่ๆ

ที่มา : จันทร์เจ้า

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 วิถีคนเก่งจริง กล้าที่จะเดินเพียงลำพัง

1. เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลำพัง นี่สิคือวิถีของคนแกร่ง ห … …