Home ข้อคิด 10 ข้อคิดโคตรดี เอาไปใช้ให้ชีวิตสบายขึ้น

10 ข้อคิดโคตรดี เอาไปใช้ให้ชีวิตสบายขึ้น

เมื่อคุณได้เห็นบทความดีๆ แ บ บนี้ แค่นี้คุณก็ถือว่า โ ช ค ดี กว่าใครๆ อีกหล ายๆ คนแล้ว

1 เมื่อใดที่กลัดกลุ้มใจ ลองสุด ล ม ห ายใจลึกๆ แล้วคิดดูว่า ชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลดทุกวินาทีที่ผ่ านไป กำลังบอ ก เราว่า เวล าของเราน้อยลงไปอีก 1 วินาทีแล้ว

2 เมื่อใดที่เรารู้สึก โ ด น แ ย่ งอะไรไป ให้ลองไตร่ตรองดู ไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไป และ ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดแท้จริงแม้แต่ ร่ า ง ก ายเราก็ยังต้องคืนสู่ธรรมชาติ

3 เมื่อใดที่โ มโ ห ล อ งนั่งนิ่งๆ ทบทวนดูว่า เวล าที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วันทำไมต้องไปเ สี ยเวล ากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง อย่ าเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึก แ ย่ๆ เลย

4 การได้พบหน้ากันในวันนี้ หมายความว่า หมดโอ ก าสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วเราจะมัวมา ท ะ เ ล าะกัน ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไม

5 เมื่อใดที่ถูกเ อ าเปรียบ ลองปล่อยวางดูบ้ าง พูดมากจะเ สี ยมิตร คิดเล็กคิดน้อยเ สี ยเวล าซื่อสัตย์ไว้เวล าไปไหนจะได้ไม่มีใครพูดลับหลังในทางที่ไม่ดี แค่นี้ก็เพียงพอให้เราสุขใจได้แล้ว

6 เรื่องหล ายๆ เรื่องที่ผ่ านเข้ามา มันก็แค่กระทบเรา ชั่ วครู่ ชั่ วคราว เดี๋ยวเดียวก็ผ่ านไปทุ กข์เข้ามาแปปๆ เดี๋ยวก็ผ่ านไป สุขเข้ามาแปปๆ เดี๋ยวก็ผ่ านไป

7 เมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เราเ สี ยใจ ลองปล่อยให้มันเป็นไป ต า ม ที่ควรจะเป็น ทบทวนดูสิว่าชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ย งค งก ร ะพัน คนที่มีชื่อเ สี ยง คนที่ ร ว ยล้นฟ้าหรือ คนที่รักกัน สุดท้ายก็แค่คนที่เคยมาเยือนโลกใบนี้

8 ความสุขง่ายๆ ที่เรามองข้าม วันนี้ยังกินข้าวได้ ยังนอนหลับสบายมีบ้ านให้หลบฝนหลบแดด มีเสื้อผ้ าให้สวมใส่ ไปเที่ยวได้มีคนรักอยู่ข้างกาย ยังอ่ า นเฟซเล่นไลน์

9 อาจไม่รว ยล้นฟ้าเหมือน เ ศ ร ษ ฐี มีเงินแต่เราสามา รถมีความสุขอันเรียบง่าย ที่เศรษฐีโหยหาก็เป็นได้แค่สุ ข ภ า พแ ข็ งแรงมากกว่าคนที่นอนอยู่ต ามโรงพย าบาลก็นับว่าโชคดีกว่าคนอื่นๆ อีกมากเพียงใด

10 ไม่มีใครถูก ไม่มีใครผิ ด ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหากลองดูดีๆจะพบว่ามีแต่ ถูกใจ หรือ ไม่ถูกใจ หากทำถูกใจยังไงเขาก็มองว่าไม่ผิ ดแต่หากทำไม่ถูกใจ ต่อให้ทำถูกแค่ไหนก็โดนมองว่าผิ ดเพราะฉะนั้น อย่ าไปเก็บเ อ ามาคิด เพราะไม่มีใครเ อ าใจใครได้ทุกคน

ที่มา : eejaiplus

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 วิถีคนเก่งจริง กล้าที่จะเดินเพียงลำพัง

1. เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลำพัง นี่สิคือวิถีของคนแกร่ง ห … …