Home ข้อคิด ถ้าเคยผ่าน 4 เรื่องนี้มาได้ คุณจิตใจเข้มแข็งมาก

ถ้าเคยผ่าน 4 เรื่องนี้มาได้ คุณจิตใจเข้มแข็งมาก

1. เรื่องการ ผิ ดหวัง

อดที่ยอมรับไม่ได้ว่าคนเราทุกคนต่างก็กำลังสร้างความหวังให้กับตัวเองกันทั้งนั้นและเชื่อเถอะว่าไม่มีใครสามารถปฏิเสธความคาดหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้

ซึ่งมันก็อยู่ที่ว่า ความหวังที่ได้นั้นตั้งเอาไว้อยู่ในระดับไหน หวังมากหรือหวังน้อยเพราะถ้าหากคาดหวังเอาไว้มาก บ าดแ ผ ลจากความผิ ดหวังก็ย่อมก รี ดลึ กลงไปในใจได้มากด้วยเช่นเดียวกัน

2. เรื่องการอ กหั ก

ว่ากันว่าอาการอ กหั ก แม้มันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อร่ า ง ก า ยอย่ างรุ นแ ร งแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่า บ าดแ ผ ลในใจนั้น กลับได้แผ่ขย ายวงกว้างออก

ไปอย่ างไม่มีทางที่จะควบคุมความเ จ็ บ ป ว ดนั้นได้เลย ซึ่งในอีกมุมงหนึ่งอาการอกหั ก ถือว่าเป็นคุณครูที่สามารถช่วยให้บทเรียนแห่งความรักได้เป็นอย่ างดีเลยเพราะสุดท้ายแล้วมันจะทำให้ตัวเรานั้น จะเข้าใจได้เองว่าคนที่ซื่อสั ตย์ต่อตัวเองและรักตัวเองได้มากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้ นตัวเองอยู่ดี

3. เรื่องการ สู ญเสี ย

เชื่อว่าไม่มีใครเกิ ดมาไม่เคยไม่เจอกับความสู ญเสี ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องที่ใหญ่ก็ตาม ต่างก็ส่งผลกระทบอย่ างรุ นแ ร ง ต่อจิตใจได้มากเช่นกัน

ซึ่งข้อดีของการปล่อยให้ชีวิตได้ลองเผชิญหน้ากับความสู ญเสี ยดูบ้ าง อาจช่วยทำให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นไปของโลกใบนี้ ว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอน แม้กระทั่งความคิดและความรู้สึกของตัวเราเอง

4. การถูกหั กหลัง

สิ่งที่ทำให้เจ็ บได้มากยิ่งกว่าอาการอกหักก็คือการถูกหักหลัง โดยเฉพาะการถูกหั กหลังจากคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งไม่คิดว่าจะทำร้ า ยกันได้ลงคอ จนมันอาจส่งผลให้เราไม่กล้า

ที่จะเชื่อใจหรือให้ใจกับใครได้อีก เผลอๆ อาจส่งผลให้คนใจดีบางคน กลายเป็นคนใจร้ า ยขึ้นมาอย่ างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ เพราะความจำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองจากความเจ็ บป ว ด

และการถูกแ ท งข้างหลังอีกซ้ำสองขอฝากคำคมดีๆเหล่านี้ ไว้คอยเป็นกำลังใจให้ลูกเพจทุกๆคนเลย

เรามีคำคมดีๆ ที่จะช่วยให้เพื่อนๆ มีกำลังใจ สติ และพลั งในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเลยแหล่ะ

1. ขอบคุณความทุ กข์ ที่ทำให้ความสุขในคราวต่อมาเป็นความสุขที่แท้จริง

2. ยิ่งบทเรียนย ากขึ้นเท่าไหร่ ถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้น

3. คาดหวังให้สูงเข้าไว้ และแน่นอนว่าต้องเตรียมใจที่จะพบกับความผิ ดหวังด้วย

4. ถ้าเราเชื่ อว่าเราไม่แ พ้ เราก็จะไม่มีวันแ พ้

5. อย่ ากั ง ว ลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง แต่ให้คำนึงถึงสิ่งที่กำลังทำ

6. ถ้าอย ากจะประสบความสำเร็จ ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

7. กุ ห ล าบที่ไ ร้หน าม มีเพียงมิ ตรภาพเท่านั้น

8. อุ ป ส ร รค ล้วนเป็น ย ๅข ม ไม่มีใครอย าก ลิ้ ม ลอง แต่ขึ้นชื่อว่าย ๅข ม ส่วนใหญ่มักเป็นย ๅดีเสมอ

9. คนเข้มแข็งเท่านั้น ที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้

ที่มา : k i a d t i k u n

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 วิถีคนเก่งจริง กล้าที่จะเดินเพียงลำพัง

1. เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลำพัง นี่สิคือวิถีของคนแกร่ง ห … …