Home ข้อคิด คน 4 ประเภท ที่คุณไม่มีวันเอาชนะได้

คน 4 ประเภท ที่คุณไม่มีวันเอาชนะได้

คนเรานั้น พออยู่ในสังคม ก็จะเจอคนมากมายหลายรูปแบบและนิสัยต่างกันไป ทั้งในแบบที่เราชอบและที่เราไม่ชอบ

เราจะมาดูกันว่า คนประเภทไหน ที่เราควรเลี่ ยงให้ห่าง แล้วอย่าได้ไปเอาชนะคนเหล่านี้

เพราะยังไงซะ คุณก็ไม่มีวันชนะเขาเป็นแน่ ปล่อยเขาไปตามกร ร มของเขาเถอะ แล้วเราก็จะได้วางตัวได้ถูกด้วย

1. พวกที่ คิดว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียว

นั่นคือ ยังคิดว่าตัวเองถูกตลอด ถูกเสมอ สังเกตุได้ว่าเวลามีข้อขัดแย้ งกัน

จะเถียงอย่างเดียว แบบไม่มีฟังชาวบ้ าน ใช้ตรรกะวิบัติ อารมณ์ล้วนๆ เหตุผลวิบัติไปเรื่อยๆ

2. พวกที่ก้ าวร้ าว กลบเกลื่อน

มีวิ จั ยมาว่า พวกฉลาดน้อยนั้น จะก้ าวร้ าวมากกว่า นั่นคือ เมื่อคุมสถานกาณ์ไม่อยู่

หรืออะไรไม่เป็นดังที่คิดไว้ ก็จะมีอาก ารโ ม โ ห ก้ าวร้ าวกลบเกลื่อนไปเรื่อย เพราะหวังสยบเรื่องราวตอนนั้น

3. พวกที่มักจะโยนความผิ ด

คนธรรมดา เมื่อทำผิ ด ก็จะรับได้และใช้มันเป็นบทเรียน แต่หากผิ ด

แล้วโยนความผิ ดให้คนอื่น เพราะตัวเองไม่ต้องการรับผิ ดชอบอะไร เรียกว่า ‘โ ง่ ’ แค่นี้ยังไม่รู้ ว่าตัวเองผิ ด

4. พวกที่โชว์เหนือตลอด ชอบคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น เสี ย ดสี ติติง

คนอื่นให้ตัวเองดูดี ให้ตัวเองสูง ตัดสินโดยมีความลำเอียงเสมอ

พวก ไ อ คิ ว ต่ำจะรับอะไรได้ย ากเข้าใจอะไรย าก ไม่เหมือนคนที่ฉลาด ที่พร้อมจะเข้าใจ พร้อมรับฟัง

ช่วยเหลือใครก็ไม่หวังผลแต่พวกคนโ ง่ นั้น มักจะไม่เข้าใจเรื่องเช่นนี้

อัตตามันสูง เจอแบบนี้เมื่อไหร่ วิธีที่น่าจะดี นั่นคือ อยู่ห่างไว้ดีกว่า อย่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์เขา

มันไม่มีประโยชน์อะไร หากต้องเถี ยงกับคนโ ง่ หยุดได้ ก็หยุดดีกว่า

อย่าพย าย ามเอาชนะ เพราะจะไม่มีวันชนะคนเหล่านี้ได้ ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกร ร ม

จะใช้เหตุผลอะไรมาให้ดูก็คงไม่สน เราจะเสี ยอารมณ์เองเปล่าๆ แบบนี้ เอาเป็นว่าขอไม่เจอจะดีกว่า มันเหนื่อย

หากพบคนเหล่านี้แล้ว อย่าเสี ยเวลา มันทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิต เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ดีกว่า

ที่มา : p e n t a h u g s

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 วิถีคนเก่งจริง กล้าที่จะเดินเพียงลำพัง

1. เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลำพัง นี่สิคือวิถีของคนแกร่ง ห … …