Home ข้อคิด 10 ข้อ ใช้เลี้ยงลูกให้โตมาเป็นคนดี มีคุณภาพ

10 ข้อ ใช้เลี้ยงลูกให้โตมาเป็นคนดี มีคุณภาพ

ข้อคิด 10 ข้อเหล่านี้ ช่วยสินให้เติบใหญ่ เป็นคนดี ไม่เป็นภาระของสังคม

ข้อ 1 ดู ฝึกและสั่งสอนลูกของเราด้วยความเมตตาในวันนี้ดีกว่าปล่อยให้ลูกโตไปแล้วถูก “สังคมสั่งสอน” แทน

ข้อ 2 จงสอนลูกสาวไว้ว่า ไม่ต้องแข่งให้เท่าเทียมกับเพ ศชายและจงสอนลูกชาย ว่าอย่าเอาเปรียบผู้หญิง ในโลกแห่งความจริงทุกเพ ศสมควร “ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์” อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพ ศไหน

ข้อ 3 ข า ดสามี เราอยู่ได้ แต่ถ้าลูกข า ดแม่อยู่ไม่ได้อย่าเอาเวลาไปทุ่มเท ให้กับการตามยื้อผู้ชายที่ทำ ล า ยความสมบูรณ์ของครอบครัว

ข้อ 4 อย่าลือกที่จะทน เพื่อคำว่า “ครอบครัวที่สมบูรณ์”ไม่ใช่เพียงแค่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้า พร้อมตา ถ้าอยู่แล้วไม่นำพาไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ป่ วยการ

ข้อ 5 อย่ากดดันให้ลูกต้อง “เรียนเก่ง” แต่จงสอนให้ลูกว่า “จงเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเอง”นั่นแหละ คือมรดกชีวิตที่เราควรจะมอบให้กับเขา

ข้อ 6 ถึงลูกสาวจะไม่แต่งงาน ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายถ้าลูก มีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ชายก็เป็นแค่เพียงองค์ประกอบ

ข้อ 7 จงอย่าเอาความหวังของเราไปทุ่มไว้บนไหล่ลูก.ความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูก คือให้เขาสามารถดำรงชีพได้อย่างเป็นสุขแม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคับประคอง

ข้อ 8 แม้ลูกเราไม่ สวย หล่อ หรือเก่งเท่าลูกใครๆ ก็ตามแต่หัวใจลูก ก็รักเราไม่น้อยกว่าลูกบ้ านอื่น แค่เพียงเท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

ข้อ 9 สอนเรื่องความกตัญญู กตเวทีเราต้องทำให้ลูกเห็น ไม่ใช่มาลำเลิกเอาตอนที่ลูกโต

ข้อ 10 ถ้าลูกชายเป็นเพ ศทางเลือก ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทุกข์ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข เป็นคนมีสำนึกดี ชีวิตมีคุณภาพก็ประเสริฐกว่าเรื่องเพ ศสภาพใดๆ ทั้งปวง

ที่มา : k i a d t i k u n

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 วิถีคนเก่งจริง กล้าที่จะเดินเพียงลำพัง

1. เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลำพัง นี่สิคือวิถีของคนแกร่ง ห … …