Home ข้อคิด วิธีออมเงินในยุคนี้ ให้มีเงินใช้ มีเก็บแบบไม่ลำบาก

วิธีออมเงินในยุคนี้ ให้มีเงินใช้ มีเก็บแบบไม่ลำบาก

เบื้องต้นเราควรรู้ว่าเรามีรายรับและรายจ่ายเท่าไร และจะออมเงินได้เท่าไร สิ่งที่จะช่วยเราคือการจัดทำงบประมาณ เพื่อวางแผนบริหารจัดการเงินอย่างเป็นระบบ การทำงบประมาณส่วนบุคคล

จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายคือ ช่วยจัดรวมหมวดหมู่งบประมาณ ทำให้เราสามารถมองสภาพการเงินของเราชัดเจนขึ้น ช่วยในการวางแผนการเงินล่วงหน้า เพื่อจัดสรรรายได้ที่จะมีเข้ามา

เราจะเห็นว่าเงินจะไปที่ไหนบ้ าง และเราจะมีเงินเหลือเท่าไรทำให้เราทราบว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้ างและค่าใช้จ่ายใดที่สามารถตัดทิ้ง หรือลดทอนลง ยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ที่ทำให้บางคนมีรายได้

ลดลง หรือภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนั้น การจัดทำงบประมาณจะช่วยให้เราจัดการกับเงินที่เรามีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำงบประมาณบุคคลสามารถทำได้เลย และสามารถเลือกทำ

ได้หลายวิธี ดังเช่น

1.การจัดทำงบประมาณแบบปันส่วนเปอร์เซ็นต์

หลักการนี้ให้ความสำคัญกับการแบ่งงบออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ โดยใช้เปอร์เซ็นต์เป็นตัวกำหนดวิธีการทำงบประมาณซึ่งเป็นที่นิยม เช่น การทำงบแบบ 50/30/20 ที่ให้เราใช้เงิน 50% ของรายได้

สำหรับสิ่งที่จำเป็น 30% สำหรับสิ่งที่เราต้องการ และ 20% สำหรับเป็นเงินออม การจัดทำงบประมาณแบบนี้เราสามารถปรับสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ให้ตรงกับสถานการณ์ของเรา เช่น หากเราไม่มีค่าใช้จ่ายที่

จำเป็นมากนัก ก็เพิ่มสัดส่วนของเงินออมและสิ่งที่เราอย ากได้ หรือหากเราต้องการที่จะออมเงินเพิ่มขึ้นก็สามารถปรับสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เงินออมให้สูงขึ้น

2.การจัดทำงบประมาณแบบซองจดหมาย

การทำงบประมาณแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับเงินสดและเงินอิเลคทรอนิกส์ ในกรณีเงินสดเราจะใส่เงินสดลงในซองจดหมายเพื่อเป็นงบสำหรับแต่ละหมวดหมู่ หากเงินซองไหนหมด เราห้ามใช้เงินสำหรับหมวดหมู่

นั้นแล้ว วิธีนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าตอนนี้เราใช้เงินแต่ละหมวดไปเท่าไรแล้ว นอกจากเงินสดแล้ว เรายังสามารถใช้หลักการนี้กับเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ซองจดหมายออนไลน์หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ

ข้อแนะนำในการออมเงินสำหรับผู้ที่ชอบใช้จ่าย

– จัดทำงบประมาณในรูปแบบการใช้จ่าย นั่นคือ ทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างถือเป็นการใช้จ่ายทั้งสิ้น เช่นการรับประทานอ า ห า รนอกบ้ านให้จัดเป็นการใช้เงินเพื่อความสนุก การออมเงินเพื่อการเกษียณให้จัดเป็นการใช้จ่ายเงินเพื่ออนาคตแค่นี้ก็อาจช่วยก ร ะ ตุ้ นให้มีความสุขกับการทำงบประมาณ

-จัดทำงบประมาณในลักษณะที่การออมเป็นส่วนหนึ่งของการใช้จ่าย เช่น ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายด้วยเหตุใดก็ตาม จะต้องนำเงินมาหยอดกระปุกหรือเก็บออมไว้ด้วย อาจเป็น 10% ของเงินที่จ่ายไปก็ได้ ตามแต่กำหนดเช่น วันนี้ซื้ อเสื้อผ้าไป 1,000 บาท ก็ให้กันเงินส่วนหนึ่งไปออมไว้ 100 บาท เป็นต้น ทำอย่างนี้ก็จะช่วยให้สายเปย์มีเงินเก็บมากขึ้น

-ใช้เงินสดกับทุกสิ่ง แทนการใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต เพื่อจำกัดการใช้จ่ายในแต่ละเดือนไม่ให้มากเกิน

-บันทึกค่าใช้จ่ายทันที ในปัจจุบัน เราสามารถบันทึกในโทรศัพท์มือถือได้ง่าย เมื่อเราใช้จ่ายอะไรไปให้

บันทึกทันที จะได้รู้ว่ามีงบเหลืออีกเท่าไร

-อย่าเห็นเงินที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงิน หากเราสามารถให้นายจ้างตัดเงินเดือนบางส่วนของเราเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือโ อ นเข้าบัญชีเงินออมของเราได้จะดีมาก หรือเราอาจจะตั้งระบบหักเงินอัตโนมัติสำหรับการออมทันทีที่เงินเดือนเข้าบัญชี เพื่อให้เราไม่เผลอใช้เงินที่ตั้งใจจะเก็บออมไว้เพื่ออนาคต

ข้อแนะนำอื่นๆ ในการออมเงิน

+อย่าลืมที่จะสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตในปัจจุบันและการเก็บออมเงินสำหรับวันข้างหน้า เราควรมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันบ้ าง อย่ามัวแต่เก็บเงินเพื่ออนาคตอย่างเดียว การออมเพื่อการเกษียณนั้นสำคัญ

แต่การใช้ชีวิตแบบกระเบียดกระเสียรเกินไปมักจะไม่ยั่งยืน ควรเปิดช่องให้ได้หายใจหน่อย ในขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจว่าเงินออมของเรามีพอใช้หลังเกษียณ หลักการข้อนี้คือต้องสร้างสมดุลระหว่างปัจจุบันและอนาคตอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ต้องการจะเกษียณเร็ว หลักการข้อนี้อาจย ากหน่อยเพราะต้องเสียสละเพื่อวันข้างหน้า

+ทำทุกอย่างให้ง่ายเข้าไว้ เช่น ทำระบบออมเงินอัตโนมัติ ใช้แอปพลิเคชันบันทึกค่าใช้จ่ายที่ง่ายและเหมาะกับเรา จัดทำงบประมาณส่วนบุคคลและวางแผนด้านการเงินให้เหมาะกับจริตของเราเพื่อให้

เป็นธรรมชาติที่สุด

…ลองเลือกหลักการทำงบประมาณส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นการผสมหลักการหลายๆ ข้อเข้าด้วยกัน และลองนำไปใช้ดู…

ที่มา : c r e a t e – r e a d i n g t h

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

9 ข้อที่คนโสดมีความสุข จนคนมีคู่ต้องอิจฉา

มีคู่ใช่ว่าจะดี แฮปปี้อยู่ดีๆ บางทีก็มีเลิกรา! เร่เข้าม … …