Home ข้อคิด 4 ลักษณะที่ควรมีให้กัน มีครบเรียกได้เลยว่า รักแท้

4 ลักษณะที่ควรมีให้กัน มีครบเรียกได้เลยว่า รักแท้

4 ลักษณะที่ควรมีให้กัน มีครบเรียกได้เลยว่า รักแท้

ความรักความปรารถนาดี เป็นสิ่งที่เรามีได้อย่ างไม่จำกัดขอบเขต ไม่ว่าจะเป็นความรัก ที่พ่อแม่ มีให้กับลูก ความรักระหว่างพี่น้อง ความรักของคู่รัก ไปจนถึงความรักที่มีให้ กับเพื่อนมนุษย์ ท่านติช นัท ฮันห์ กล่าวว่า ตามหลักพุทธศาสนา รักแท้ ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการด้วยกัน คือ

เมตตา

ความเมตตานี้ มิใช่แค่ความปรารถนาจะทำให้ผู้อื่uมีความสุข และนำความเบิกบานมาให้ แก่คนที่รักเท่านั้น แต่ยังหมายถึง ความสามารถที่จะมอบความเบิกบๅน และความสุขให้แก่คนที่เธอรัก เพราะถึงแม้จะมีเจตจำนงว่ารักคนคนนี้ แต่ความรักของเราอาจทำให้เขา หรือเธอเป็นทุกข์ก็ได้

การฝึกฝน เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้รักได้อย่ างถูกทางและเพื่อให้มีความสามารถที่จะมอบความสุข และความชื่นบาน เราต้องฝึกมองคนที่เรารักอย่ างลึกซึ้ง เพราะ ถ้าไม่เข้าใจคนที่เรารัก ก็ไม่อาจรักได้ถูกทาง ความเข้าใจ คือ แก่นแท้ของความรัก ถ้าไม่เข้าใจเราก็จะรักไม่เป็น นี่คือ คำสอนของพระพุทธองค์

ยกตัวอย่ าง เช่น ถ้าสามีไม่เข้าใจปัญหาและความปรารถนา ที่อยู่ในก้นบึ้งจิตใจของภรรย า ไม่เข้าใจความทุกข์ที่เธอมี เขาก็ไม่อาจรักเธอได้อย่ างถูกทาง เมื่อปราศจากความเข้าใจ ความรัก ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้

เพื่อให้เข้าใจผู้อื่น เราต้องมีเวลาเราต้องฝึกมองคนคนนั้น อย่ างลึกซึ้ง เราต้องอยู่ตรงนั้นด้วยความใส่ใจ เราต้องสังเกต และผลที่เกิดจากการมองอย่ างลึกซึ้งนี้เราเรียกว่าความเข้าใจ ความรักจะเป็นรักแท้เมื่อรักนั้น ประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่เรียกว่า ความเข้าใจ

กรุณา หรือ ความเห็นอก เห็นใจ

ไม่ใช่แค่ความปรารถนา ที่จะแบ่งเบาความทุกข์ของผู้อื่นเท่านั้น แต่หมายถึงความสามๅรถที่จะทำเช่นนั้นได้ เราจะต้องฝึกมองอย่ างลึกซึ้ง เพื่อจะได้เข้าใจอย่ างถ่องแท้ถึงธรรมชาติแห่งทุกข์ของคนที่เรารัก

เพื่อช่วยให้เขาหรือเธอได้เปลี่ยนแปลง ความรู้ และความเข้าใจ เป็นรากฐานของการฝึกปฏิบัติดังกล่าวนี้เสมอ การฝึกทำความเข้าใจก็ คือ การฝึกสมาธิภาวนานั่นเอง การเจริญสมาธิภาวนา คือ การมองอย่ างลึกซึ้งเข้าไปในแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่ง

มุทิตา หรือความเบิกบาน

ถ้าไม่มีความเบิกบานในความรักนั่น ไม่ใช่รักแท้ ถ้าเราต้องเป็นทุกข์ และร้องไห้อยู่ตลอดเวลา และทำให้คนที่เรารักต้องร้องไห้ นี่ไม่ใช่ความรักอย่ างแท้จริง อาจถึงกับเป็นสิ่งตรงข้ามกันเลยทีเดียว ถ้าไม่มีความเบิกบานในความรัก ก็มั่นใจได้เลยว่านั่นไม่ใช่รักแท้

อุเบกขา

ความไม่แบ่งแยก หรือความเป็นอิสระ เราเข้าถึง ซึ่ง ความเป็นอิสระได้ในรักแท้ เมื่อเรารักเราจะนำความเป็นอิสระมาให้แก่คนที่รารัก หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม นั่นไม่ใช่รักแท้ เราต้องรักในวิถีทาง ที่ทำให้คนรักรู้สึกเป็นอิสระ ไม่ใช่แค่ภายนอก แต่รวมถึงภายในด้วย

“ที่รัก เธอมีพื้นที่ว่างในหัวใจและพื้นที่รอบๆ ตัวเพียงพอไหม” นี่คือ คำถๅมเพื่อพิสูจน์ว่ารักที่เธอມีนั้นเป็นรักแท้หรือไม่

ขอบคุณที่มาจาก : ติช นัท ฮันห์

Load More Related Articles
Load More By aromyendee
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 ข้อดี เมื่อคบผู้ชาย “อายุมากกว่า”

1. แฟนอายุเยอะเป็น  ผู้นำ  แน่นอนค่ะว่า การมีแฟนอายุมาก … …