Home มุมชีวิต บทความดีมาก 30 คำสอนของแม่ถึงลูกๆ

บทความดีมาก 30 คำสอนของแม่ถึงลูกๆ

บทความดีมาก 30 คำสอนของแม่ถึงลูกๆ

คนที่เป็นพ่อแม่นั้น สิ่งสำคัญ ของการมีครอบครัว การมีลูกนั้น คือ ก็สอนให้ลูกเป็นคนดี เป็น เ ด็ ก ที่ดีของพ่อแม่ ของคนรอบข้าง วันนี้เราได้นำ คำสอน 30 ข้อ ของแม่ถึงลูก นับว่าเป็นแบบอย่ าง การสอนดีมากๆ

1. การดูแลสุขภาพร่างกายของเรา เป็นสิ่งที่สำคัญมาก และ รๅคๅแพงกว่าทุกสิ่งใด ที่ลูกจะไม่มีวันที่จะหาซื้อมาใหม่ได้

2. ไม่มีเงินใดที่ตัวเรานั้นจะมีความสุขใจในการใช้จ่าย ซื้อสิ่งของต่างๆ เท่ากับเงิ นของตัวเอง ที่เราหามาได้ด้วยตัวเอง

3. ไม่มีความรักจากชายใด หรือใครๆ ที่จะสาม ารถเติมเต็มชีวิต ของหญิงใดได้ ลูกต้องรู้จั กรักตัวเอง อยู่ด้วยตัวเองให้ได้

4. เกียรติและศัก ดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ยึดมั่นไว้ ไม่มีความมั่งคั่งใด ที่จะสาม ารถซื้อจิต วิ ญ ญ า ณ ของเราได้ทั้งนั้นนะ

5. มีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเหมือนกัน

6. ลูกไม่ใช่ดารๅหน้ากล้อง ไม่มีฉๅกถ่ๅยทำ แสด งให้คนอื่นได้เห็น จงอย่ าสวมบทใด จงเป็นตัวเราเองนั่นคือ สิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

7. กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิยๅมของความงาม

จงมองตนเอง ด้วยความรัก

ลูกสวย ในแบบของตัวเอง

คนทุกคนสวย ในแบบของตัวเองทั้งนั้น

8. อย่ าให้คำ จำ กั ด ความใด

กำหนดศักยภาพ ของลูกเลย อาชีพของลูก

โลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูก โดยเ ด็ ด ข า ด

9. คู่ชีวิต เลือกให้ดี เลือก ไ ม่ ดี ชีวิตเปลี่ยน

10. หากประสบผู้คน ร้ า ย จงมองเข า ด้วยความรัก อย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบ ก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ ของลูกเอง

11. ไม่ใช่ทุกคนที่ ไ ม่ ดี กับลูก จะเป็นคน ไม่ ดี และ ไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก จะเป็นคนดี ลูกจงแยกให้ออก และปกป้อ งตัวเองให้ได้

12. จงให้อภั ย จงให้อภั ย ไม่ ยึ ด ติ ด ไม่สร้าง ความ แ ค้ นที่มี จงปล่อยวางเถิด

13. ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงรับผิดชอบ ชีวิตของตน 100% ไม่มีใคร ที่จะสาม ารถอยู่กับเรา ดูแลเราได้ไปตลอด

14 .ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง

15. ลูกเข้มแข็ งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

16. จงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ลูก ต้องไม่ อ่ อ น แ อ

17. ลูกทัด เ ที ย ม

18. ความคิดเห็นของคนเรานั้น มีทั้ง ร า ค า ถู ก และแพง

จงให้ค่ามันให้ถูก และเลือกซื้อมั นให้ดี จงใช้เหตุผลให้มาก

19. งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว

แต่หากเป็นงานบ้าน ที่ทุกค นที่รักกัน ต่างยินดีช่วย

เหลือกัน แบ่งเบา ภาระซึ่งกัน และกัน ด้วยความเต็มใจ

20. อย่ าเป็นคน หู เ บ า อย่ าเป็นคนที่ห ล ง เ ชื่อ สิ่งใดง่ายๆ จงฉลาดตริ ตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับ จะค่อยหล่ อ ห ล อ ม ลูกให้เป็นคน เช่นนั้น

21. มีน้ำใจ มีน้ำใจ และ มีน้ำใจ เท่านั้น

22. เวลาทุกนาที ทุกวินาทีมีค่า อย่ ายอมแลก ไปกับการนิ น ท า อิ จ ฉ าใคร ออกไปสร้างสรรค์ ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า

23. คนเราทุกคนย่อมเกิดข้อ ผิ ด พ ล า ด ก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้ ม ก็ลุกได้ เป็นสัจธรร ม เป็นธรรมชๅติ แล้วก็เป็นธรรมดาที่ทุกคนนั้น ต้องพบเจอ

มีใครบ้าง ที่จะประสบความสำเร็จได้โดยที่ยังไม่ ล้ ม เ ห ล ว

24. ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงเสื้อผ้า ราคาขอ งใช้ ป้ายราคๅไม่ได้ บ อ ก ร ะ ดั บ สังคม ตัวตนเรา จิตใจเรา ต่างหากล่ะ คือ สิ่งที่สำคัญ

25. รอยยิ้ม เป็นเครื่อง สำ อ า ง ที่สวยที่สุด ของผู้หญิง ต่อให้แต่งหน้าสวยมากเพียงใด แต่ถ้าหากไม่มี ความจริงใจ หน้าสวย มองอย่ างไร ก็ไม่สวย

26. จงแข่งกับตนเองเท่านั้น อย่ าเปรี ย บ เที ย บตัวเองกับผู้อื่นๆ

อย่ ามองจุด ด้ อ ย ของตัวเอง ไปเที ย บ กับจุดเด่นของผู้อื่น

27. ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคน แต่หากลูกรั กแม้กระทั่งคนที่ ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใด

28. ผิ ดก็ขอโ ท ษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก อย่ าเป็นคน ปๅกแข็ ง เอ าแต่ใจ

29. คนมองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวย นั่นเพราะ เห็นทุกสิ่งดี ต่างหากล่ะ

30. จำไว้ว่า “แม่รักลูก และจะรักลูก ตลอดไป”

เป็นคำสอน ที่สอนลูกได้ดีมากๆ การเลี้ยงลูก ไม่จำเป็นที่จะต้องคอยดูแลในทุกสิ่งอย่ าง แต่จงสอนลูก ให้รู้จัก กับการเอ าตั ว ร อ ด ให้รู้จักกับการใช้ชีวิต นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่สุด

ขอบคุณที่มา : boktorth

Load More Related Articles
Load More By aromyendee
Load More In มุมชีวิต

Check Also

5 ข้อดี เมื่อคบผู้ชาย “อายุมากกว่า”

1. แฟนอายุเยอะเป็น  ผู้นำ  แน่นอนค่ะว่า การมีแฟนอายุมาก … …