Home มุมชีวิต 15 ข้อดีๆ ทำให้ใจเย็น เป็นวิถีของคนฉลาด

15 ข้อดีๆ ทำให้ใจเย็น เป็นวิถีของคนฉลาด

15 ข้อดีๆ ทำให้ใจเย็น เป็นวิถีของคนฉลาด

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้อคิดดีๆ ถ้าอย ากจะเป็นคนฉลาด ต้องจำ 15 ข้อนี้ไว้ดีๆ

1.ตื่นอย่ างมีสติ

จากที่จะตื่นมาแล้ว เช็คข่าว ส า ร จากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกของวัน ให้เวลาตัวเองซัก 5 ถึง 10 นาที นั่งสมาธินิ่งๆ ก่อนจะรั บข่าว ส า ร อื่นๆ เพื่อช่วยให้ การเริ่มต้นวันใหม่เป็นไปอย่ างมั่นคงในอา รมณ์

2. กินอย่ างมีสติ

บางครั้ง เราก็ทานไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วย บางครั้ง ก็ทานไปด้วยดูจอทีวี จอมือถือไปด้วย แล้วครั้งสุดท้าย ที่ทานอาหารทีละคำ รับรสชาติ แล้วขอบคุณอาหารในมื้อนั้น คือ เมื่อไหร่กันหรือ

3. เดินอย่ างมีสติ

เดินไปข้างหน้า ด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่ าง ขอบคุณร่างกาย ที่ยังมีกำลังมากพอให้สา ม า ร ถเดินได้ ขอบคุณถนนหนทาง ที่สะดวกสบายมากพอจนเดินก้าวไปได้ และเดินด้วยใจกรุณา ด้วยความรู้สึกว่า อ ย า กสร้างแต่รอย ย่ำอันงดงามให้กับโลกใบนี้

4. สนทนาอย่ างมีสติ

ฟังอย่ างตั้งใจ ฟังโดยไม่ตัดสิน คู่สนทนา เปลี่ยนสภาพตัวเอง ให้เป็นเหมือนภาชนะว่างเปล่า ที่พร้อมรับฟัง บุคคลตรงหน้า ขณะที่ เมื่อพูดก็ตระหนักถึง ความงดงาม ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณ และคู่สนทนา สื่อ ส า ร ด้วยความรั ก ด้วยความหวังดี ด้วยใจที่อ ย า กจะสร้างสรรค์ ความหมายดีๆ ระหว่างกัน

5. ทำงานอย่ างมีสติ

ท่ามกลา งมรสุมงาน และการติดต่อผู้คน มากมายตลอดวัน เราก็สา ม า ร ถ ฝึกสติ รู้เนื้อรู้ตัวได้ง่ายๆ เพียงหลับตาลง หายใจเข้า และออกลึกๆ สัก5 รอบลมหายใจ โดยให้สติ ตามลมหายใจ โดยไม่คิ ดเรื่องอื่น แล้วค่อยกลับไป โฟกัสกับงานตรงหน้า ใหม่อีกครั้ง

6. ปล่อยวาง ไม่ยึดติด

ปัญหา ที่เกิดขึ้นนทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็น เพราะคนเรามีอัตตามากเกินไป หากเราลองเปลี่ย นความคิด ไม่ยึดติดกับตัวตน แล้วลองคิดว่าสุดท้ายวันหนึ่ง เราไม่อยู่แล้ว และสลายไป วนเวียนเป็นวัฏจักรเช่นนี้ เรื่อยไป เพราะฉะนั้น ถ้าเรายอมรับกับวัฏจักรแห่งการเกิด ดับนี้แล้ว ไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็คงเป็นเพีย งเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น

7. นับหนึ่งให้ถึงสิบ

เริ่มจากวิธี พื้นฐานอย่ างนับเลขในใจ เวลาที่เราโก รธใคร ให้ลองนับหนึ่งถึงสิบ หรือจะนับถึงร้อยถึงพัน ก็คงไม่มีใครว่า เพราะ การนับเลขจะส่งผลให้เรามีสมาธิ และยังได้มีเวลา ไตร่ตรองคิดถึง สิ่งที่ผู้อื่นทำกับเรา และสิ่งที่เรากำลั งคิดจะทำด้วย

8. ฝึกสมาธิ

การฝึกสมาธิ ให้ใจสงบ มีหลายรูปแบบ จะนั่งสมาธิ หรือเดินสมาธิก็ได้ อย่ างที่ผมเคยเขีย นในเล่มก่อนๆ ว่าเมื่อมีสมาธิก็มีสติ เมื่อมีสติ ก็เกิดปัญญา เวลาเกิดปัญหา ก็จะมีทางแก้ไข

9. เข้าหูซ้ายทะ ลุหุขวา

อย่าเพิ่งเข้าใจผิ ดนะครับ เพราะปกติแล้ว คำว่า ฟังหูซ้ายทะ ลุหูขวา นั้นเข าใช้เปรียบเปรย คนที่ฟัง อะไรแล้วไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ไม่รับความคิ ดใหม่ๆ เข้ามา

แต่ตอนนี้ผมกำลัง หมายถึง ถ้าเป็นเรื่อง ไม่เป็นเรื่องแล้ว การฟัง แบบเข้าหูซ้ายทะ ลุหูขวานั้น นับเป็นเรื่องที่ดี เพราะ จะทำให้เรา ไม่ใส่ใจ กับสิ่งที่ใครกล่าวมา

10. คิดมากไปหรือเปล่า

คิดมาก เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด โ ร คเ ค รี ยดได้ ยิ่งอากาศร้อนๆ ยิ่งเหตุการณ์ อะไรๆ ก็ไม่เป็นใจด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ร้อนรน เมื่อเกิดเรื่อง ก็จะยิ่งเก็บมาคิด จนไม่เป็นอันกิน อันนอน ลองเปลี่ยนจากความคิดเรื่องแย่ๆ เปลี่ยนเป็นคิด เรื่องดีๆ บ้างสิครับ เพราะความคิดนั้น เป็นตัวกำหนด วิถีชีวิตของเรา ไม่เชื่อ ลองทำดู คิดดี ทำดี เท่านี้พอ

11. ขอโทษ

หากเราทำผิ ด การใช้คำว่าขอโทษนั้น ถือเป็นเรื่องธรรมด าที่สุด ไม่ใช่เรื่อง ย า กเลย ถ้าเราจะต้อง เอ่ยคำขอโทษ เพราะคำๆ นี้ ไม่ได้ทำให้ศักดิ์ศรี ของเราตกต่ำลง

หากแต่เป็น การรู้จักยอมรับ ในสิ่งที่ตนเองผิ ดต่างหาก อีกทั้ง ยังจะทำให้สถานการณ์ที่ เ ล ว ร้ า ย คลี่คลายลง ได้อย่ างไรก็ตาม เราไม่ควร ใช้คำขอโทษอย่ างพร่ำเพรื่อ เพราะ จะทำให้ติดเป็นนิสัยที่ไม่ดี ทำอะไรก็ ไม่ระมัดระวัง

12. รู้เขารู้เรา

บางครั้ง แค่เราลองมองใส่ใจนิสัยของคนรอบข้างบ้าง สาม า ร ถ ที่จะทำให้เราอยู่ร่ว มกันในสังคมได้ อย่ างไม่ ย า กเย็น แต่เราจะต้อ งรู้จัก ระงับสติอารมณ์ ของเราด้วย เพราะ เมื่อเราทราบแล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้ หากเรารับนิสัยเข าไม่ได้ ก็ให้อยู่ห่างๆ เข้าไว้ เป็นดีที่สุด จะได้ไม่ต้อ งมีเรื่องมีราวกัน

13. ไม่หนีแต่ไม่ประทะ

หากเรา ไม่สาม า ร ถ จะทำอะไร กับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ แต่จะเก็บเอาไว้ ก็กลัวจะกลายเป็น คนเก็บกด จะเดินหนี ก็จะกลายเป็น คนไม่ยอมรับความจริง หากเกิด เหตุการณ์แบบนี้ คงต้องใช้สติที่รอบคอบ ตัดสินใจในการแก้ปัญหา รับฟังสิ่งที่ผู้อื่นว่ามา แล้วก็นำไปปรับปรุ งในส่วนที่ไม่ดี

แต่เป็นสิ่ งที่เขาพูดพร่ำเพรื่อ ก็ไม่ต้องกังวล ให้ เ สี ย เวลา เลิกคิดไปเลย ไม่จำเป็นต้อ งไปต่อปากต่อคำด้วย เพราะ การทำเช่นนั้น ไม่ได้ส่งผลดีอะไรขึ้นมาเลย

14. หายใจเข้าและออกลึกๆ

การหายใจ เข้าออกลึกๆ นานๆ จะทำให้เรา ได้มีสติยั้งคิด ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น และทำให้ร่างกายเรา ได้รับการผ่อนคลาย จากลมหายใจที่รับเข้า และส่งออก ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไป ในช่วงเวลาที่มีอารมณ์ โกรธ ลองหายใจลึกๆ เข้า ออก อย่ างช้าๆ จะช่วยให้สถา นการณ์รอบข้างดีขึ้น

15. ยิ้มแห่งส ย า ม

รอยยิ้มสร้างโลกนี้ ให้สดใสได้ เหมือนคำที่ บอกว่า ถ้าคุณยิ้ม โลกก็จะยิ้ มให้คุณ เพียงแค่คุณไปไหนแล้ว มีแต่รอยยิ้ม ให้คนรอบข้าง คนรอบข้าง ก็จะอา รมณ์ดี ขึ้นไปด้วย

Load More Related Articles
Load More By aromyendee
Load More In มุมชีวิต

Check Also

21 ข้อคิดดีๆ อ่านแล้วได้กำลังใจขึ้นเยอะ

บางช่วงของชีวิต มันอาจจะมีสักครั้ง ที่เรารู้สึกอย ากจะล … …