Home ข้อคิด 15 ข้อดีๆ ใช้ชีวิตเป็นคนใจเย็น มีสติ

15 ข้อดีๆ ใช้ชีวิตเป็นคนใจเย็น มีสติ

15 ข้อดีๆ ใช้ชีวิตเป็นคนใจเย็น มีสติ

1. ตื่น อย่างมีสติ

แทนที่จะตื่นมาแล้ว เช็คข่ า วส า รจากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกของวันให้เวลาตัวเองซัก 5 ถึง 10 นาที นั่งสมาธินิ่ง ๆ ก่อนจะรับข่ าว ส า รอื่น ๆ เพื่อช่วยให้การเริ่มต้นวันใหม่เป็นไปอย่ างมั่นคงในอารมณ์

2. เดินอย่างมีสติ

เดินไปข้างหน้า ด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่ าง ขอบคุณร่างกายที่ยังมีกำลังมากพอให้สา ม า ร ถ เดินได้ขอบคุณถนนหนทาง ที่สะดวกสบายมากพอจนเดินก้าวไปได้ และเดินด้วยใจกรุณา ด้วยความรู้สึกว่า อย า กสร้างแต่รอยยิ้มอันงดงามให้กับโลกใบนี้

3. กินอย่างมีสติ

บางครั้งเราก็ทานไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วย บางครั้งก็ทานไปด้วยดูจอทีวีจอมือถือไปด้วย แล้วครั้งสุดท้า ยที่ทานอาหารทีละคำ รับรสชาติแล้วขอบคุณอาหารในมื้อนั้น คือ เมื่อไหร่กันหรือ

4. สนทนาอย่างมีสติ

ฟังอย่ างตั้งใจ ฟังโดยไม่คิดตัดสินคู่สนทนา เปลี่ยนสภาพตัวเองให้ เป็นเหมือนภาชนะว่างเ ป ล่ าที่พร้อมรับฟังบุคคลตรงหน้า ขณะที่เมื่อพูดก็ตระหนักถึงความงดงามของความสัมพันธ์ระหว่างคุณ และคู่สนทนา สื่อส า รด้วยความรัก ด้วยความหวังดีด้วยใจที่อ ย า กจะสร้างสรรค์ ความหมายดี ๆ ระหว่างกัน

5. ทำงานอย่างมีสติ

ท่ามกลางมรสุมงาน และการติดต่อผู้คนมากมายตลอดวัน เราก็สา ม า ร ถ ฝึกสติรู้เนื้อรู้ตัวได้ง่ายๆ เพียงหลับตาลง หายใจเข้าและออกลึก ๆ สัก 5 รอบลมหายใจ โดยให้สติตามลมหายใจ ไม่คิดเรื่องอื่น แล้วค่อยกลับไป โฟกัสกับงานตรงหน้าใหม่อีกครั้ง

6. ปล่อยวางไม่ยึดติด

ปัญหาที่เกิดขึ้นนทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ คนเรามีอัตตามากเกินไป หากเราลองเปลี่ยนความคิดไม่ยึดติดกับตัวตน แล้วลองคิดว่า สุดท้ายวันหนึ่งเราก็ต้องแ ต ก ดั บ และสลายไป วนเวียนเป็นวัฏจักรเช่นนี้เรื่อยไปเพราะฉะนั้น ถ้าเร า ยอมรับกับวัฏจักรแห่งการเกิด ดับนี้แล้ว ไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็คงเป็นเพียงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น

7. นับหนึ่งให้ถึงสิบ

เริ่มจากวิธีพื้นฐานอย่ างนับเลขในใจ เวลาที่เราโกรธใคร ให้ลองนับหนึ่งถึงสิบ หรือจะนับถึงร้อยถึงพันก็คงไม่มีใครว่าเพราะการนับเลขจะส่งผลให้เรามีสมาธิ และยังได้มีเวลาไตร่ตรอ งคิดถึงสิ่งที่ผู้อื่นทำกับเรา และสิ่งที่เรากำลังคิดจะทำด้วย

8. ฝึกสมาธิ

การฝึกสมาธิให้ใจสงบนั้นมีหลายรูปแบบ จะนั่งสมาธิหรือเดินสมาธิก็ได้เพราะ เมื่อมีสมาธิ ก็มีสติ เมื่อมีสติก็เกิดปัญญา เวลาเกิดปัญหาก็จะมีทางแก้ไข

9. เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา

อย่ าเพิ่งเข้าใจผิ ด นะครับ เพราะ ปกติแล้ว คำว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวานั้นเขาใช้เปรียบเปรย คนที่ฟังอะไรแล้วไม่สนใจ ไม่ใส่ใจไม่รับความคิดใหม่ ๆ เข้ามาแต่ตอนนี้ ผมกำลังหมายถึง ถ้าเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้ว การฟังแบบเข้าหูซ้ายทะ ลุหูขวานั้นนับเป็นเรื่องที่ดี เพราะ จะทำให้เราไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ใครก ล่ า ว มา

10. คิดมากไปหรือเปล่า

อาการคิดมากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโ ร คเ ค รี ย ด ได้ ยิ่งอากาศร้อน ๆ ยิ่งเหตุการณ์อะไรๆ ก็ไม่เป็นใจด้วยแล้วยิ่งทำให้ร้อนรน เมื่อเกิดเรื่องก็จะยิ่งเก็บมาคิด จนไม่เป็นอันกินอันนอน ลองเปลี่ยนจากความคิดเรื่องแย่ ๆ เปลี่ยนเป็นคิดเรื่องดี ๆบ้างสิครับ เพราะความคิด.. เป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของเรา ไม่เชื่อลองทำดู คิดดี ทำดี เท่านี้พอ

11. ขอโท ษ

หากเราทำผิ ด การใช้คำว่าขอโ ท ษ ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด ไม่ใช่เรื่อง ย า กเลย ถ้าเราจะต้องเอ่ยคำขอโ ท ษ เพราะคำคำนี้ไม่ได้ทำให้ศั ก ดิ์ศรีของเราตกต่ำลง หากแต่เป็นการรู้จักยอมรับ ในสิ่งที่ตนเองผิ ด ต่างหาก

อีกทั้งยังจะทำให้สถานการณ์ที่เ ล ว ร้ า ยคลี่คลายลงได้อย่ างไรก็ตาม เราไม่ควรใช้คำขอโ ท ษอย่ างพร่ำเพรื่อ เพราะจะทำให้ติดเป็นนิสัยที่ไม่ดี ทำอะไรก็ไม่ระมัดระวัง

12. รู้เขา รู้เรา

บางครั้งแค่เราลองมองใส่ใจนิสัย ของคนรอบข้างบ้างก็สา ม า ร ถ ทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ างไม่ย า กเย็นแต่เราจะต้องรู้จักระงับสติอารมณ์ของเราด้วย เพราะ เมื่อเราทราบแล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้ หากเรารับนิสัยเขาไม่ได้ ก็ให้อยู่ห่างๆเข้าไว้เป็นดีที่สุด จะได้ไม่ต้องมีเรื่องมีราวกัน

13. ไม่หนี แต่ไม่ปะทะ

หากเราไม่สา ม า ร ถ ทำอะไร กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้แต่จะเก็บเ อ า ไว้ก็กลัวจะกลายเป็นคนเก็บ ก ดจะเดินหนี ก็จะกลายเป็นคนไม่ยอมรับความจริง หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ คงต้องใช้สติที่รอบคอบตัดสินใจ

ในการแก้ปัญหา รับฟังสิ่งที่ผู้อื่นว่ามา แล้วก็นำไปปรับปรุงในส่วนที่ไม่ดี แต่หากเป็นสิ่งที่เขาพูดพร่ำเพรื่อ ก็ไม่ต้องกังวลให้ เ สี ย เวลาเลิกคิดไปเลย ไม่จำเป็นต้องไปต่อปากต่อคำด้วยเพราะ การทำเช่นนั้น ไม่ได้ส่งผลดีอะไรขึ้นมาเลย

14. หายใจเข้าและออกลึก ๆ

การหายใจเข้าออกลึก ๆ นาน ๆ จะทำให้เราได้มีสติยั้งคิด ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น และทำให้ร่างกายเราได้รับการผ่อนคลายจากลมหายใจที่รับเข้า และส่งออกดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปในช่วงเวลาที่มีอารมณ์โกรธลองหายใจลึก ๆ เข้า ออก อย่ างช้าๆ จะช่วยให้ สถานการณ์รอบข้างดีขึ้น

15. ยิ้มแห่งสยาม

รอยยิ้มสร้างโลกนี้ ให้สดใสได้ เหมือนดังคำที่บอกว่าถ้าคุณยิ้ม โลกก็จะยิ้มให้คุณ เพียงแค่คุณไปไหนแล้วมีแต่รอยยิ้มให้คนรอบข้าง คนรอบข้างก็จะอา รมณ์ดีขึ้นไปด้วย

ขอบคุณที่มา : chit-in

Load More Related Articles
Load More By aromyendee
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 ข้อดี เมื่อคบผู้ชาย “อายุมากกว่า”

1. แฟนอายุเยอะเป็น  ผู้นำ  แน่นอนค่ะว่า การมีแฟนอายุมาก … …