Home ข้อคิด คนฉลาดจริงๆ เขาจะไม่โอ้อวดใส่ใคร

คนฉลาดจริงๆ เขาจะไม่โอ้อวดใส่ใคร

คนฉลาดจริงๆ เขาจะไม่โอ้อวดใส่ใคร

ทุกวันนี้ดูคนย าก ไม่รู้ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้า งภาพ แม้กระทั่งว่าใครฉลาด หรือโง่ คิดง่ายๆ คือ คนโง่มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแกล้งโง่ แต่คนเก่งจริง และฉลาดจริ ง เธอจะมีคุณสมบัติ 10 ประการ ดังนี้

1. มีความรู้ หลายด้านมากกว่า อาชีพที่ตนทำ

เธอมักจะพัฒนาตัวเอ งอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง ก้าวไปข้างหน้า อย่ างมั่นคง แข็งแรง จะไม่ปล่อยให้โอกาสสูญเสีย โดยเฉพาะเวลาที่ใช้เพื่อ เดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนกลับ

2. กลั บมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิต คนเก่ง และฉลาด จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ ทุกครั้ง ย ามเมื่อล้มลง ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด เพียงแค่เขาจะไม่จม กับความทุกข์นาน แต่จะลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้งที่ล้มลง

3. จัดสรรเวล าอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิตของตัวเอง ระหว่างเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว ทุกเรื่องเต็มที่เสมอ คนเก่ง และฉลาด มักจะเลือกบริหารเวล าได้อย่ างสมดุล ในช่วงเวลางาน ก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำ เมื่อหมดเวลางาน ก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข ให้กับตนเองอยู่เสมอ และครอบครัวได้

4. เป็นคนพูดเก่ ง และก็ไม่พูดมาก

เขาจะฉลาดขึ้นได้ ด้วยการฟังคนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆ แล้วจะพูด ก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์ มากกว่าพูดในเชิงลบ ที่ไม่สร้างสรรค์

5. ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a พร่ำเพื่ อ

แค่ใช้รับข้อมู ลที่สนใจ และส่ งต่ อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นๆ ก็พอ ยุคนี้เป็นยุค ของข้อมูลข่าว 24 ชั่ วโมง คนเก่งมักจะเลือก เส พ แต่ข้อมูลดีๆ สิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำไป ประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือการบริหารชีวิต และเป็นนักแบ่ งปั น เพื่อให้คนอื่น ๆ ได้สิ่งที่ดีที่คัดสรรมาแล้ว

6. รู้ว่าตัวว่ามีควา มสามารถ

แต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจ กับความสามาร ถของตน คนเก่งและฉลาดมักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่เขาไม่ใช่ จะมีอีโก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้าง ไม่ตัดสินใครเพียงเพราะมุมมองของตนเอง แล้วทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็ จ ในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน สิ่งที่เขาจะทำต่อนั้น คือ หาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

7.อาจมีหรือไม่มีการศึกษา ที่สูง

หรือไม่จบจากสถาบันมีชื่อเสียง แต่การัน ความสามารถเสมอ ในยุคนี้ ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเอง อาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี ประสบการณ์ต่างหาก จะทำให้เราเติบโต ได้เร็วกว่า

8.ไม่อวดควา มสามารถที่แท้จริง

ว่าเก่งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อถึงเวลาต้องใช้ เป็นคนถ่อมตนไม่โอ้อว ด ในความสามารถเกินงาม แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ และเมื่อถึงเวล าที่เกิดปัญหาเขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสัยทัศน์จ นเราต้องทึ่งในความสามารถเลยล่ะ

9.ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่

พอเขาทำผิดพล าด แต่ให้โอกาสคำแนะนำ และให้กำลังใจ คนเก่งและฉลาด มักเป็นผู้ให้โอกาสคน ถ้าเขาเหล่านั้น ทำความผิดเธอก็ และพร้อมจะแนะนำ ชี้ช่องทางให้เขา เพื่อสะท้อนความผิดของตน ให้เกิด การยอมรับที่ดี และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป

10.ไม่ต้องเป็ นผู้นำ

แต่ดึงความสามารถ ของคนในทีม มาใช้ให้เกิดประโยช น์สูงสุดได้ คนเก่งและฉลาดจะเก่งในการจูงใจ ให้ผู้คนให้คล้อยตามในแนวทาง และความคิ ดของเขาได้เสมอ ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกียรติ และนับถือ วิธีคิด และการกระทำ ที่เป็นเสมือน กระบอกเสียง ให้เขานั้นเติบโตต่อไป

Load More Related Articles
Load More By aromyendee
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 ข้อดี เมื่อคบผู้ชาย “อายุมากกว่า”

1. แฟนอายุเยอะเป็น  ผู้นำ  แน่นอนค่ะว่า การมีแฟนอายุมาก … …