Home ข้อคิด 25 วิธีทำตัวดูดี ไม่มีแก่ แม้อายุมาก

25 วิธีทำตัวดูดี ไม่มีแก่ แม้อายุมาก

25 วิธีทำตัวดูดี ไม่มีแก่ แม้อายุมาก

ความสวยงาม กับผู้หญิง เป็นสิ่งที่ทำให้ดึ งดูด ได้ทุกอย่ าง หมั่นดูแลตัวเองเข้าไว้ชีวิตดีแน่นอน เพราะ ในโลกนี้ ไม่มีใครอย ากแ ก่เป็นแน่ เพราะนั้นจึงต้องใส่ใจตัวเองให้มาก

1. นั่งเดินตัวตรง มั่นใจใ นตัวเองเข้าไว้

2. อ่ านข่ าว ติดต าม ข้อมู ลข่ าวส ารที่เป็นปัจจุบันเสมอ

3. อย่ าเรียกคนอื่นว่า มนุษย์ลุง เฒ่ าหั วงู หรือมนุษย์ป้ า

4. ดื่มน้ำสะอา ด ทาครีม กางร่ม ไม่เที่ยว

5. อย่ า แต่งหน้าสีสันจัดจ้ าน อย่ าใส่ข น ต าปล อ ม

6. อย่ า จี บปากจี บคอ เพราะริมฝิป ากจะได้ไม่ย่ น

7. อย่ า ยีผม อย่ าฉี ด สเปรย์ อย่ าดัดผม

8. ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ไม่ต้องใส่ใจ คนอื่น ขนาดนั้น อย่ านินทาว่า ร้ า ยเขา

9. มีความคิด มีความฝัน มีความหวัง และมีจินตน าการ

10. อย่ าใส่ชุดเชยๆ ใส่เสื้อผ้าแบ บใหม่ๆ บ้าง แบบที่ไม่คุ้นเคย

11. มือเท้า เล็บมือ เล็บเท้า สะอาด ผิวเนื้ อดี เหมือนกับใบหน้า

12. อย่ า พูดจาซ้ำ ซ าก ให้น่าเบื่อ

13. ดูแลตนเอ งดีดี อย่ า ดู ถู ก ตัวเองว่าแก่แล้ว ไม่สำคัญอะไร

14. ทำฟั น ให้สวยเสมอ สุขภาพฟั นต้องดีอยู่เสมอ

15. อย าก ยิ ง ปื น ให้ไปหัด ยิ ง ปื น อย ากเป็นหมอดู ให้ไปเรียนดูหมอ อย าก เต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ

16. ไม่เข้าสังคม ที่ตนเองอึดอัด ถึงสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสี ยงขนาดไหนก็ตาม

17. เลิ กคิด ที่จะให้คนอื่นเข้าใจ ใครไม่เข้าใจปล่อยไป

เพราะ เราไม่มีเวลา ไม่ว่าง และไม่อย ากแ ก่

18. อย่ า หม กมุ่นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว

19. ห ายใจเข้าลึกๆ ผ่อ นห า ยใจอ อ ก ย าวๆ

20. ยิ้มเข้าไว้เสมอ แม้ไม่มีใครมอ ง ร่องที่มุมปากจะ

ได้ไม่คว่ำลง ทั้งสองข้าง เมื่อเป็นแล้วแ ก้ย ากมาก

21. หัวเราะ เสี ยงดังๆ หัวเ ร าะมากๆ

22. อยู่กั บปัจจุบัน คิดถึงอน าค ต และลืมอดี ต

23. อยู่กับใครแล้ วเ ค รี ย ด เรื่องมาก ก็จงถอยออกมา

24. หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ต้องเก่งก็ได้ แต่เอาที่ทำแล้วสบายใจ ก็พอ

25. เวลาไม่มีอะไ รทำอย่ าฟุ้งซ่าน ให้นอนพัก ตื่นมาจะสดชื่น อารมณ์ดี

ขอบคุณที่มา : tamnanna

Load More Related Articles
Load More By kdadmin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

ข้อคิดสะกิดใจ 5 เรื่องที่ไม่ควรโพสต์ลงในโซเชียล

เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ใช้โซเชียลในการติดต่อสื่อสาร และอัพเดท … …