Home ข้อคิด 20 วิธี สร้างบุคคลิกที่ดีให้กับตัวเอง

20 วิธี สร้างบุคคลิกที่ดีให้กับตัวเอง

20 วิธี สร้างบุคคลิกที่ดีให้กับตัวเอง

1. เข้าถึงหัวจิตหัวใ จของคน เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น

เหมือนกับคำกล่า วที่ว่า ” เอาใจเขามาใส่ใจเรา ” นั่นแหละค่ะ เราอย ากให้เขาปฏิบัติอย่ างไรกับเรา เราก็ปฏิบัติต่อเขาก่อนไงล่ะค่ะ เช่น เราอย ากให้เขายิ้มให้เราเราต้องยิ้มให้เขาก่อน ไม่เชื่อลองดูซิคะ

2. มีจุดมุ่งหมา ยชัดเจน

ทำอะไรก็ทำจริง เช่น การทำ HA หากเราตั้งใจทำจริงๆ ความสำเร็จก็คงไม่ไปไหน เราจะสังเกตได้ว่า บุคลากรไทยขยันทำงานและทำอะไรทำจริง ย่อมได้รับความเชื่อถือ จากคนรอบข้าง จริงไหมคะ

3. แต่งตัวเหมาะสมกั บกาลเทศะ แลดูสะอาดเรียบร้อย

คนที่แต่งกายดี มักได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุคลิกภาพ ที่มองจากภายนอกว่าดี น่าเชื่อถือ และยิ่งแต่งกายสมกับกาลเทศะและสะอาดเรียบร้อย ใครๆ ก็อย ากอยู่ใกล้ๆ

4. กิริย าท่าทาง คล่องแคล่ว มีความมั่นใจ

กระฉับกระเฉง ดูมีชีวิตชีวา มากกว่าคนเนิบๆ เฉื่อยๆ ชาๆ แน่นอน

5. น้ำเสีย งนุ่มนวลชวนฟัง ไม่พูดกระโชกโฮกฮาก

หรือขวานผ่าซาก ” น้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอก ” น้ำเสียงที่นุ่มนว ลชวนฟังแล้วอาจจะอย ากฟังอีกแถมยังเก็บเอาไปฝันหวานอีกต่างหาก

6. รู้จักพูด รู้จักเลือกใช้ถ่อ ยคำที่เหมาะสมกับคนฟังและกาลเทศะ

เรื่องนี้สำคัญนะคะ ดูสถานการณ์ด้วย ชาวบ้านกำลังเศร้าโศก อย่าได้หาเรื่อ งตลกมาเล่าตอนนี้เชียว

7. ซื่อสัตย์ต่ อคำพูด

พูดแล้ว ต้องทำได้นะคะ อย่าพูดแบบลมๆ แล้งๆ ไม่มีใครชอบแน่

8. คงเส้นคงวาทั้งต่อหน้า และหลับหลัง

คงจะเค ยได้ยินนะคะ ” ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก ” หรือ ” ปากหวานก้นเปรี้ยว ” แบบนี้ขออยู่ห่างๆ จะดีกว่า

9. มีอารมณ์ขั น รู้จักมองโลกในแง่ดี

คนมีอารมณ์ขัน และมองโลกในแง่ดี ใครๆ ก็อย ากอยู่ใกล้ อย ากคุยด้วยเพราะอยู่ใกล้แล้วสบายจาย

10. ไม่เห็นแก่ตั ว คนที่เสียสละ

10 วิธีฝึกไม่ทะเลาะ กับคนในบ้าน ทักษะสำคัญในการใช้ชีวิต

อย่าเป็นคนเก่ง แต่ปาก ที่ไม่เคย ประสบความสำเร็จ

สีไม่ซี ดแน่นอน 3 วิธีเก็บรักษาชุดสีดำ

5 ความย้อนแย้ง ของมนุษย์ ระหว่าง กลางวัน & กลางคืน

เห็นแก่ส่วนรวม เห็นแก่องค์กรยินดีช่วยเหลื อผู้อื่น ย่อมได้รับความชื่นชมในน้ำใจ

11. ยิ้มแย้มแจ่ มใส เป็นมิตรกับคนทั่วไป

ยิ้มเท่านั้นที่จะครองโลก รอยยิ้มช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อน ( ใจ ) ยิ่งกว่าย าชนิดใดๆ ในโลภ เพราะเป็นย าวิเศษ

12. คิดในแง่บวก คิ ดในด้านดี (Positive Thinking)

แม้จะเกิดเหตุการณ์อันร้ายแร งสักแค่ไหน หากเราเข้าใจจิตใจตนเองและมองโลกในแง่ดีคิดในแง่บวกให้มากๆ ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจะบรรเทาเบาบางลงอย่ างถนัดใจคนที่มองโลกในแง่ลบ มักจะทำร้ายตนเอง และผู้อื่น มาฝึกคิดในแง่บวกกันดีกว่าเพื่อสุขภาพจิตที่ดีนะคะ

13. กระฉับกระเฉง กระตื อรือร้น ตื่นตัวอยู่เสมอ

คนที่เป็น Mr Active หรือ Mrs,Miss Active อยู่ใกล้ๆ คงจะมีความสุ ขนะค่ะ เพราะไม่น่าเบื่อ แต่ไม่ใช้ลุกลี้ลุกลนนะคะ

14. ดูแลสุขภา พให้แข็งแรงอยู่เสมอ

คนที่ใส่ใจสุขภาพ อย่ างสม่ำเสมอ ออกกำลังกายอย่ างเหมาะสม รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ย่อมจะเป็นบุคคลที่มีพลังในการทำงาน ผิวพรรณ ผ่องใส สดชื่น ไม่เชื่อลองดูสิคะ

15. มีปฏิภาณไห วพริบ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี การมีคนมีสติ ติดตามเปลี่ยนแปล งของสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสาขาที่ตนเองเกี่ยวข้อง ย่อมก่อให้เกิดปฏิภาณไหวพริบ และมองปัญหาได้รอบข้าง และแก้ไขปัญหาได้ดี

16. มีมนุษย์สัมพันธ์

รู้จักคบหาสมาค มกับคนอื่นๆ มีคำกล่าวไว้ว่า อย ากรู้ว่าคนหนึ่งคน อีก 3 ปีข้างหน้าเขาจะเป็นอย่ างไรให้ดูที่คนที่เขาคบหาสมาคมด้วย การรู้จักคนมากหน้าหลา ยตา หลายค่ายหลายสาขาย่อมเป็นกำไรชีวิต ตกที่นั่งลำบาก ยังพอได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ คนที่อยู่โดดเดีย วคนเดียวอาจจะรู้สึกโล่งอิสระ แต่คงจะเหงาน่าดู

17. หมั่ นติดตามข่าวสาร

มีความรอบรู้ทั้งเรื่องงานที่รับผิดชอบ และเรื่องทั่วๆ ไป “Life long learning” เป็นคำยอดฮิต ในยุคปัจจุบัน ว่ากันว่า หากหยุดอ่ า นสักวันหนึ่งจะมีคนที่อ่ า นมีความรู้แซงหน้าเราไปหลา ยปีเลยนะคะ จะบอกให้ เพราะฉะนั้น เมื่อไรที่เราหยุดศึกษาหาความรู้ ก็เท่ากับความรู้เร าถอยหลังเข้าคลองไปเลยล่ะคะ

18. เป็ นนักฟังที่ดี

สนใจในสิ่งที่ฟัง ผู้ฟังที่ดีต้องมีสายตาที่สนใจผู้พูด เงียบ และตั้งใจฟัง ผู้ให้คำปรึกษาส่วนใหญ่มั กจะเป็นผู้ฟังที่ดี ทั้งๆ ที่ชื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษา

19. พู ดด้วยความจริงใจ

และมีศิลปะในการพู ดให้คนอื่นเห็นคล้อยตามได้

20. รู้จักสร้างเสน่ห์ดึงดู ดความสนใจของผู้พบเห็น

สองข้อสุดท้ายนี้ ต้องสร้าง และหมั่นฝึกฝนมีเคล็ดไม่ลับมากมายจะฝึกฝนเรื่องศิลปะในการพูดให้คนอื่นคล้อยตาม และ การสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง

20 ข้อไม่ย ากเลยใช่ไหมคะ …มาร่วมด้วยช่วยกันเสริมสร้างบุคลิกของตนเองและคนรอบข้างกันดีไหมคะ

Load More Related Articles
Load More By kdadmin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่ า พึ่งตัดสินใจคบใครเป็นแฟน ถ้ายังไม่เจอ 7 สิ่งนี้

อย่ า พึ่งตัดสินใจคบใครเป็นแฟน ถ้ายังไม่เจอ 7 สิ่งนี้ ห … …