Home ข้อคิด บุญใหญ่ 12 ประการที่ลูกกตัญญูรู้คุณจะได้รับ

บุญใหญ่ 12 ประการที่ลูกกตัญญูรู้คุณจะได้รับ

บุญใหญ่ 12 ประการที่ลูกกตัญญูรู้คุณจะได้รับ

หลายๆคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วและคงจะเคยได้ยินกันมามากตั้งแต่เล็กๆว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยตามความเชื่อของทุกศาสนาจะมีการสั่งสอนให้เป็นคนดี

ให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่ างดี ส่วนในศาสนาพุทธนั้นการที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตของตนเองมากๆให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป

ซึ่งในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เลี้ยงดูพ่อแม่จะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน บำรุงบิดามารดาเป็นอย่ างดีมาให้ทุกๆท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเรานั้นดูแลเลี้ยงดูคอยช่วย เหลือกิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่านเมื่อย ามท่านแก่ชรา ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่ างดี ให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2 ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บจากไปแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านอย่ างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นควรต้องทำ

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1 ทำให้มีความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆได้ดี

2 ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบในการที่จะคิดทำการสิ่งใด

3 ทำให้เป็นคนมีเหตุผลในทุกๆเรื่อง

4 ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้

5 ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

6 ทำให้แคล้วคลาดภัยในย ามคับขัน

7 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

8 ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

9 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

10 ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

11 ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

12 ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

“พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก” ไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนหรอก

ขอบคุณที่มา : postsara

Load More Related Articles
Load More By aromyendee
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 ข้อดี เมื่อคบผู้ชาย “อายุมากกว่า”

1. แฟนอายุเยอะเป็น  ผู้นำ  แน่นอนค่ะว่า การมีแฟนอายุมาก … …