Home ข้อคิด การมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบ ขอแค่มีความเข้าใจกันก็พอแล้ว

การมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบ ขอแค่มีความเข้าใจกันก็พอแล้ว

การมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบ ขอแค่มีความเข้าใจกันก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องหาคนที่ดีที่สุด สำหรับการมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบหรือมีคู่ครองที่ดี แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตคู่เป็นความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย เมื่อเรามีความรักแต่ไม่มีความจริงใจ

การใช้ชีวิตคู่ให้ราบรื่นก็คงไมา่ง่ายเลย“หากมี…วาสนา” ขอแค่บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคง เพียงแค่ แ ข็ งแร งอบอุ่นด้วยความรัก กลมเกลียวและจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกัน

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่ง แวดล้อม แห่งสวนสวรรค์ เพียงแค่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านอันเป็นมิตร มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันไม่หวังว่าต้องดีที่สุด ศีลเสมอกันก็พอไม่หวังว่าสวย หล่อ แค่เดินไปด้วยกันแล้ว ส่งเสริมกัน

เดินเคียงกันไปในทุกวัน ดี ร้ า ย ด้วยรอยยิ้มขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอวดผู้ใด แค่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุขเพื่อนดี ลูกน้องดี นายดี ไม่หวังร ายได้มหาศาลแค่สมความสาม า รถติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นพอ

สำคัญคือไม่มีหนี้สิน ขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี ไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จ เป็นตำนานให้ใครๆเพียงแค่มีสุขภาพที่ดีตามวัยก็พอไม่มีโ ร ค ภั ยไ ข้เ จ็ บทร ม า น ตัวเองและคนรอบข้าง ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบ รอรับ มรดกสมบัติเ อ าหน้า แค่ลูกหลานรักรู้คุณน้อมรับมรดกแห่ง “วาสนา” ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่า

เป็นคนดีของสังคมก็พอแล้วไม่หวัง ยัดเยี ยดให้ลูกเป็นที่ดี ในทุกๆ ด้าน แค่มีปัญญาเ อ าตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่เป็นภาระใคร ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัยแค่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะมีม า รย าท

และสำคัญ คือ มีปัญญาแยกแยะชั่ ว ดี อย่ าให้ใครด่ ามาถึงพ่อแม่ว่าไม่สั่งสอน แล้วสุดท้าย เมื่อยังเหลือ ‘วาสนา’ไม่หวังงานเศร้ าแห่งเกียรติยศ แค่ลมหายใจสุดท้ายที่สงบที่พร้อมหน้าลูกๆหลานๆ ร่ำลาตั้งจิตอธิษฐาน จะทำให้ได้ดั่งหวังขอสิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์เป็นองค์พย าน ในมุ่งมั่น มิใช่ดลบันดาลตั้งใจ

กราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะทางไปสู่ “วาสนา” ไม่หวังปาฏิหาริย์แห่ง คุณวิเศษ คุณพระ บทสรุป มี หรือ ไม่มี “วาสนา”นั้น เราทุกคนล้วน เลือกได้เองโดยแท้จริง

ที่มา : chit-in

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 วิถีคนเก่งจริง กล้าที่จะเดินเพียงลำพัง

1. เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลำพัง นี่สิคือวิถีของคนแกร่ง ห … …