Home ความเชื่อ คุณ“ยื่นมือ” แบบไหน บอกนิสัยได้แม่น

คุณ“ยื่นมือ” แบบไหน บอกนิสัยได้แม่น

 คุณ“ยื่นมือ” แบบไหน บอกนิสัยได้แม่น

ทุกคนล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง แม้ว่าจะมีลักษณะบางอย่ างที่คล้ายกัน แต่ลักษณะพฤติก ร ร มจะแตกต่างกันมาก สืบเนื่องมาจากบทบาทและสิ่งแวดล้อมที่เติบโตมา

ส่งผลต่อพฤติก ร ร มของแต่ละคนให้มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไป และสิ่งแวดล้อมที่อยู่เหล่านี้มีผลกระทบต่อลักษณะนิสัยของคนอย่ างมาก ทำให้คนเรามีมีความแข็งแกร่งในการทนต่อความกดดันของสังคมในแบบที่แตกต่างกันไป

ทายนิสัย จากปฏิกิริย าแรกที่ยื่นมือของคุณคือท่าไหน มันสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยพิเศษของคุณได้

ก นิ้วมืออ้าออก ,คว่ำมือ

ข นิ้วมือติดกัน , คว่ำมือ

ค นิ้วมืออ้าออก หงายมือ

ง นิ้วมือติดกัน , หงายมือ

เฉลย ลักษณะนิสัย

1. นิ้วมือติดกัน , หงายมือ

ถ้าคุณเลือกภาพ ง แสดงว่าคุณเป็นคนไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง คุณเป็นที่กังวลเกี่ยวกับมุมมองและการประเมินผลของคนรอบข้าง ทำให้บ่อยครั้งคุณจำเป็นต้องกดดันตนเอง

เพื่อปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นๆ คุณเป็นคนปฏิเสธคนอื่นไม่เป็น ช่างจดช่างจำในเรื่องที่กระทบต่ออารมณ์ความรู้สึก ทำให้บอบช้ำและโดนทำร้ า ยได้ง่าย ขาดความคิดที่เห็นเหตุและผล หากโดนเข้าใจผิดก็จะไม่พย าย ามที่จะไปแก้ตัว

2. นิ้วมืออ้างออก หงายมือ

คนที่เลือกภาพ ค เป็นคนไม่ยอมแพ้ ชอบแสดงออกว่าตนเองเป็นคนที่แข็งแกร่ง ชอบเผชิญความทุกข์ย ากด้วยตนเอง ไม่ชอบขอร้องให้คนอื่นช่วยเหลือ รักศักดิ์ศรี เป็นคนที่จริงใจ รักเพื่อน แต่ไม่ชอบแสดงออก เพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีปัญหา เพื่อนๆจะรีบมาช่วยเหลือสนับสนุนคุณ คุณเป็นคนมีสองบุคลิก ต่อหน้าคนแปลกหน้าจะทำตัวเงียบสุขุม ทำให้รู้สึกเหมือนไม่ปลอดภัย ทำอะไรช้า

3. นิ้วมือติดกัน , คว่ำมือ

คนที่เลือกภาพ ข ลึกๆในใจเป็นคนอ่อนไหวง่าย ไวต่อความรู้สึก เป็นคนมองคนออก มีจุดยืนเป็นของตนเอง ชอบคิดใคร่ครวญปัญหาแทนคนอื่น กลัวการสูญเสีย ทำให้ดูเป็นคนเป็นห่วงเป็นใยและแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างมาก ต่อหน้าดูร่าเริง กระตือรือร้น แต่ในใจละเอียดอ่อน อ่อนไหวง่าย กลัวความโดดเดียว ชอบใช้ใบหน้าที่ยิ้มแย่มปกปิดความทุกข์ในจิตใจ ไม่ชอบการแย่งชิง มีเมตตา

4 นิ้วมืออ้างออก ,คว่ำมือ

คนที่เลือกภาพ ก เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ตรงไปตรงมา พวกเขาจะแบ่งแยกระหว่างความรักและความเกลียดชังอย่ างชัดเจน ไม่มีความมืออยู่ในจิตใจ เป็นคนไม่มีความลับ ชอบเผยนิสัยที่แท้จริง ออกมาให้คนอื่นรับรู้

นี่เป็นข้อเสียของคนที่เลือกภาพนี้ เป็นคนจริงใจรักเพื่อนเต็ม 100 ลืมเรื่องที่คนอื่นเคยทำให้เสียใจได้ง่าย เป็นคนเรียบง่าย เกลียดว่ายุ่งย าก ไม่ชอบเป็นคนตัดสินใจ บางครั้งก็เลยดูเหมือนเป็นคนเห็นแก่ตัว เป็นคนทำอะไรทำให้ถึงที่สุด ไม่เจอทางตันจะไม่หันกลับเด็ดขาด

 

Load More Related Articles
Load More By aromyendee
Load More In ความเชื่อ
Comments are closed.

Check Also

อ ย่ า พ ย า ย า ม อดทนกับคนที่ “ไม่ใช่”

อย่ า พ ย า ย า ม อดทนกับคนที่ “ไม่ใช่” คนไม่ใช่ ทำอย่ … …